Uitspraken

Het is weer bijna bevrijdingsdag, ik verwacht er veel van dit jaar! 5 jaar na mijn "ontwaken". Mijn geestelijke oorlog is bijna afgelopen. Wat voor een effect dat gaat hebben! Collectieve heelwording.

Worden we weer bevrijdt? Ik ben er net achtergekomen wie Hitler was in dit leven... Dat heeft (positieve) gevolgen! Hoopvol.

 

Uiteindelijk kan je mensen niets kwalijk nemen, iedereen is beïnvloed... We zijn elkaar allemaal aan het helpen sinds mensenheugenis. Er zijn alleen zoveel mensen die dat totaal niet mogen beseffen en alles als een aanval ervaren. Alles draait om besef!

Ik ben meestal op zoek naar een doeltreffende afbeelding om mijn woorden kracht bij te zetten, ik stuitte op dit verhaal dat ik je niet wil ontnemen. Het sluit weer aaaan....

Altijd je hart volgen... deze uitspraak vond ik een beetje achterhaald, ik geef de voorkeur aan de uitspraak: Altijd je hart volgen ALS het klopt. Je hart wordt voortdurend beïnvloed, laat je extreem tegenhouden door onwaarheden. Zie dit als een affirmatie. Wispelturigheid maakt niemand gelukkig! Als je naar je eigen ziel gaat luisteren weet je meestal waar twijfel vandaan komt.

Door problemen, negatieve emoties, verslavingen wordt je "weten" beïnvloed. Hoe zuiverder je bent des te meer ga je begrijpen, weten en weer voelen...

Iedereen is op zijn eigen manier het kwaad uit aan het roeien, het "kwade" doet het vanuit egocentrisme en creëren een geheel eigen visie.  

De mens is een superieur dier... uiteindelijk alle dieren. Dan heb ik het niet over ONgedierte. Dat zijn van die bloodsuckers die ontstaan zijn uit het gif.

Kerst 2018 is een kantelpunt, nu gaat het snel. Er gaan in een razend tempo spontane genezingen plaatsvinden, mensen gaan zich energieker voelen.. 

Wolven zijn ook al zo fascinerend, ze hebben meer met de mens meegedacht dan men denkt. Ze vertellen het me zelf....

Het is gemakkelijk te spotten met 
Met Gods profeten,
Te lachen in de spiegel van de smart
Die ze je voorhouden.
Gaf een onbegrensde macht
Hem de kracht van een ziener,
Heerste goed of kwaad
In Nostradamus' geest,
Reikte zijn verre visioen
Over de grenzen van de tijd,
Of was het sombere fantasie
Die zijn ziel gevangen hield,
Kan één mens de sleutel dragen
Tot de huizen van de tijd,
Kunnen onzekere kwatrijnen
Het raam op de toekomst openen,
Moet ik een man geloven
Die of bezeten was of wijs,
Als er zolang er mensen waren
Een hemel was die schikt!

De dichter Ronsard over zijn tijdgenoot Nostradamus

Zeker is, dat in bijzonder situaties de antennes van onze ziel boven hun lichamelijke grenzen uit kunnen stijgen en dat hun een voorgevoel, ja zelfs een wezenlijke blik in de naaste toekomst vergund is. - Goethe Aan Eckermann

Het kruis betekent Vrede, als men "Gods" geboden nakomt. - Nostradamus in Centurie 4, Vers 5

Iedereen is op zijn eigen manier bezig om de duistere krachten te ontleden..... Het is een grote samenwerking van zielen. We hebben allemaal effect op elkaar. Goed komen zal het...

Ken jezelf: wat je plicht aangaat,- je hart- of het goed is of kwaad,  of de bron van je handelingen zuiver is of onzuiver.

Weet je wat stiekem het mooie is van deze wetenschappen? Als ik een invalide persoon zie krijg ik wel eens een geluksgevoel omdat ik weet dat het snel goed komt, ik voel die blijdschap al... ik hoop altijd dat die persoon daar een goed gevoel aan overhoudt. Soms met een stiekeme traan.

De digitalisering heeft zijn voor- en nadelen. Gemak ten top, maar het zelfdenkend vermogen wordt flink gepemperd.

Strikt genomen is een boeddha iemand die op eigen kracht compleet en volledig ontwaakt is en zijn of haar kennis deelt met anderen zodat die ook kunnen ontwaken.

Semirhage (13 verzakers) was een eerder leven van Paul Gauguin (Tijd Vincent van Gogh, hij sneed zijn oor eraf). Deze is meestal ook de hoofdrolspeler in Stephen King films (denk aan bv Misery). In dit leven is ze een vrouw die altijd in gevecht is met haar eigen demonen gecreëerd door haarzelf en een enorme mensenhaat, maar zo vergaat het ze allemaal.
Zij bracht o.a. de nachtmerries voort, ze was ook verantwoordelijk voor vele gebreken en stoornissen.

Wist je dat onze gedachten enorm sterk zijn, alles is ontstaan door gedachten!

Wist je dat het laatste leven van Jack the Ripper/ Freddy Krueger/ Iwan de Verschrikkelijke nu ook een psychopaat is? Dat gaat er bij hem werkelijk nooit uit.

Quote 05-07-2015: Hij houdt ermee op, hij gaat veel te hard op zijn bek zegt hij.

Gedachtekracht is zo effectief 

De gedachten van de superieure mens is vertrouwd met rechtvaardigheid; de gedachten van de middelmatige mens is vertrouwd met opbrengst.

Mensen hebben fysiek gezien meer kracht om dingen daadwerkelijk te realiseren, ze beseffen alleen nog niet waardoor dat ontstaan is. We worden door alles geleid, de natuur, dieren, planten, de lucht (Aether), het universum, vorige levens etc.. 

De mythologie is de eerste poging van de mensheid om te begrijpen en te kunnen vertellen over een kosmische gebeurtenis, waarvan de menselijke ziel diep doordrongen is, maar die de geest nauwelijks kan bevatten.

Door het universum in een opgesplitste versie van zichzelf om te zetten, schiep God uit zuivere energie Alles wat tegenwoordig bestaat, zowel het zichtbare als het onzichtbare. Er werd dus niet alléén het fysieke universum geschapen, maar eveneens het metafysisch universum. Dat deel van God dat het tweede deel in het samenspel |Ik-ben/ Ik-ben-niet| vormt, explodeerde ook in talloze eenheden die kleiner zijn dan het geheel. Deze energie-eenheden zouden jullie ‘geesten’ – zuiver geest – noemen’.

‘Enkele religieuze mythologieën stellen dat ‘God de Vader’ veel spirituele kinderen had. Deze parabel met de menselijke ervaring van het zich vermenigvuldigende leven lijkt de enige manier waarop de massa kon worden overtuigd van de plotselinge verschijning, het plotselinge bestaan van talloze geesten in het ‘koninkrijk der hemelen’. In dit geval staan deze mythische sprookjes en verhalen niet zo ver van de uiteindelijke werkelijkheid af, want het oneindig aantal geesten die het totaal vormen dat Ik ben, is in kosmische zin Mijn Kroost.

Mijn goddelijke doel Mijzelf op te splitsen was om voldoende delen van Mij te scheppen, zodat Ik Mijzelf empirisch kon kennen. Er is slechts één manier voor de Schepper om zichzelf door ervaring als de Schepper te leren kennen en dat is door te scheppen. En daarom gaf Ik aan al Mijn talloze delen (aan al Mijn spirituele kinderen) dezelfde scheppingskracht die Ik als geheel heb.

Dit is wat jullie religies bedoelen wanneer ze zeggen dat jullie zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Dit betekent, dat wij in de kern hetzelfde zijn. Wij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Wij zijn hetzelfde! Met dezelfde eigenschappen én mogelijkheden, inclusief de gave een fysieke realiteit uit het niets te scheppen’.

In bijna ieder leven heb ik alles moeten horen, goed en kwaad, er mochten echter geen  negatieve gedragingen uit de kwade invloeden voortkomen. 

De mens sluit uit wat hij niet begrijpt en
Waar hij daarom angst voor heeft
 
Wat hem confronteert met dat wat in hem leeft, wat niet gezien wil worden
Wat hem geheel ontdoet van zijn maskers, hem uitkleedt en naakt doet staan
 
Wat Werkelijkheid is
Wat Waarheid is.
 
Werkelijkheid, Waarheid, Ware Liefde,
Worden reeds eeuwen lang geminacht en gehaat, zo ook de boodschappers en dienaren ervan.
Jezus, Buddha, en andere Heiligen werden bespot, en zelfs gedood.
Toch gingen zij door, omwille van de Waarheid
 
Vooral nu komt de tijd om te delen wat Waar is, om te verkondigen wat Waar is, om het a.h.w.
Van de daken te roepen
Ook als we daarom juist bespot worden
Ook als men boos op ons wordt
Ook als men ons daarom buitensluit.
Zou Waarheid de massa aantrekken en mensen vrolijk en lief maken, zou je door de Waarheid ineens vele vrienden maken?
Het zou de Waarheid niet zijn.
 
De enkele die om Waarheid Lief heeft, deze is meer dan een vriend.
Deze ziet in elke mens dat vuur, dat ooit zal ontwaken.
 
Jezus zei: 'zie, ik heb een vuur op aarde geworpen, en ik bewaak het totdat het op vlamt................
 
Laat het zijn dat dit vuur in ons zal opvlammen !
 
 
Baldu

In dit leven moest ik voornamelijk bij mensen uitkomen vanuit wie alles ontstaan is. Die moesten continu tegen elkaar opgezet worden omdat ze de waarheid niet mochten achterhalen. Zelfs dat is minimaal gelukt. #matrix #verbindingenherkennen


Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)