Uitspraken

We hebben voortdurend met consessies te maken. Concessie= Wat we er voor over moeten hebben..

Je moet over voldoende fantasie beschikken om de werkelijkheid aan te kunnen. 

Het grootste gedeelte van het denkvermogen van mensen wordt vaak gestuurd door externe factoren die een negatieve invloed op je hebben. Daarom word er wel eens de keuze gemaakt dat iemand niet mag denken zodat ze geen grip meer hebben op je gedachten, vaak is dit tijdelijk.

Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt. 

 

 

Sprookjes en mythologieën zijn allemaal gebaseerd op (geestes)ervaringen, als je met een beetje fantasie rond je heen kijkt zie je alle personages terug. Heksen, vampieren, trollen, koningen en koninginnen, hofnarren, hulpjes van Sinterklaas, apen, oogstrelende prinsesjes.

Als je stoornissen gaat ontleden kom je erachter dat het veelal vloeken zijn. Ontstaan door jaloezie, afgunst. Alles is ontstaan door gedachten van mensen.

 

 

Sommige mensen nemen meer waar of voelen meer, andere dromen, fantaseren of praten erover. Onbewust en bewust zuiveren, ontdekken en optimaliseren we samen alles. 

Met de waarheid ontdekken gaan vaak consessies gepaard.. 

 

 

Ik ben ook bezig met het achterhalen van de zielen waar ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en kloosters naar vernoemd zijn. Dit is een matrix van verwante families. #boeiend #onderzoek

Je geeft mensen een kans gericht op snel doelen behalen en het wordt genegeerd.. de efficiëntie van het universum wordt onderschat..

 

 

De wereld zit vol antichristen, de meeste die genoemd worden in dit artikel hebben een voorname positie. Ze hebben invloed op mensen, aan de andere kant als ze invloed op het volk hebben, heeft het volk invloed op hun. Voldoen aan de behoefte van de mens. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Antichrist

Ik noem geen namen, want dan heb je geen vertrouwen meer over, de kracht van een heel volk is sterker dan één leider.

 

 

 

Maria moest moeite doen om met Jezus in contact te komen, Eva moest volgzaam zijn naar Adam. De engel der Aarde moest altijd het gevecht aangaan met Mephisto. Terwijl het qua wijsheid altijd andersom was. Nu weer.. boven alle statussen verheven.

 

 

De eerste mens is op telepathische wijze waargenomen, ze vroegen haar naam, ze verstond hoe gaat het? Ze zei: "Good", dit werd verstaan als "God".
 
N.a.v. dit zou je kunnen beseffen hoe bijbels en geschiedenisverhalen ontstaan zijn.
De basis is de waarheid, echter iedereen is beïnvloed door eigen ervaringen.
 
 

Het hele universum luistert naar één vrouw en uiteindelijk naar zichzelf..

 

 

Paus Pius IX: Dogmas zijn er met een bedoeling.
 
Met het afzweren van de onbevlekte ontvangenis van Moeder Maria heeft hij alle satyren losgelaten.(het was een geestelijke bescherming)
 
Hier vloeide het misbruik in de kerk uit voort en verkrachtingen namen toe.
 
Vele acties komen uit onwetendheid voort en zorgen voor veel schade.
 
 

Ik begin altijd met vertrouwen en respect als ik iemand ontmoet, dat kun je behouden of afbreken, dat is niet naïef, maar leven zonder vooroordelen.. niet vanuit negativiteit leven, maar vanuit positiviteit.

 

De gehele zoektocht naar Jezus, het vinden van zijn exacte geboortedatum etc (dit laatste is niet mogelijk), Het verhaal van Jezus is een mythe, in de tussentijd zuivert het miljoenen jaren aan Karma. 

 

"God" heeft zijn "donkere kant" ingezet als een Furie (mythologie Erinyen) altijd strijdend en straffend omwillende de rechtvaardigheid.

De rest is aangedaan..

 

Alles wat betreft mythologieën en sprookjes kun je het beste beschouwen als geesteservaringen voorkomend uit de onbewuste persoon.

Ervaren voor het jaar 0, in onze apentijd. De strijd om voort te planten, de wil om te communiceren, de dwang om macht, wat gedachtekracht doet..

 

Je hebt mensen die leven volgens het boekje en je hebt ervaringsdeskundige, bij de laatste vind je de diepste wijsheden....

 

 

 

Vele gaan hun ziel ontdekken, dat kan leuk zijn en confronterend. Je hebt goede en minder goede levens gekend. Ik zet mij er voortdurend voor in dat het alleen nog maar een wetenschap is, dat er geen negatieve emoties bij komen kijken. Uiteindelijk heeft niemand ergens schuld aan

 

 

Je kunt je ware liefde overal tegenkomen, in andere "standen", ander geslacht, andere generatie, andere geestelijke en fysieke vaardigheden, dik of dun, knap of lelijk, andere cultuur, ware liefde kent geen vooroordeel. 💖

De huidige generatie ontdekt steeds weer opnieuw wat de vorige vergeten is. 

 

 

Je hebt mensen die vanuit zuivere rede (vertrouwen) ergens op anticiperen en mensen die vanuit angst (wantrouwen) ergens op anticiperen. De eerste noemen ze heiligen en de tweede duivels..

Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt. 

 

 

 


Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)