Zoals je in eerdere blogs terug kunt lezen heeft o.a. Hitler me laten zien hoe het hem vergaan is vanaf het ontstaan van de mensheid. 
Hij is één van de eerste die ontstaan is, nu heb ik het over Atlantis, het eiland met de eerste mensen. Ik denk dat dit eiland ontstaan is in de pre-historie. 
Er kwamen negatieve invloeden van de reusachtige dieren vandaan, de mensen ademde deze in, hij was één van de eerste die wilde weten waar die negatieve invloeden vandaan kwamen ondanks dat het afgeraden werd. Hij werd als het ware verder besmet. Dit is men gaan zien als hoogmoedswaanzin. Hij werd in mythologieën Mephistos genoemd, hij was de eerste die verder besmet werd, hij had natuurlijk een witte ziel, het eiland werd weggevaagd, het is destijds gezonken door de negatieve invloeden, de witte ziel kwam terug als aap (de bosaap), hij plantte zich voort met deze invloeden, daar kwamen o.a. de "dertien verzakers" uit voort. Hij kreeg als het ware de schuld van het hele gebeuren, ook van hun, terwijl hij al beïnvloed werd door de lucht. Dus hij ontving altijd naast de goede invloeden, erg veel negatieve invloeden, Hij heeft ook altijd moeite gehad met kinderen krijgen.
Net als de eerste mens, die creëerde de pre-historie en Atlantis, de invloeden werden gescheiden van de mensen, ik denk dat dit komt door het ontstaan, wat gepaard ging met angst... (nog definiëren). Het universum was ook zwart-wit. Waarom niet ineens? Als ze alle kracht had waarom werden dan niet alle negatieve invloeden ineens weggevaagd? Je hebt het sadistische universum en het alles helende universum....
Lilith strooide tijdens een paniekaanval al de negatieve invloeden over de mensen heen.
 
Op dat eiland werden vele plannen gemaakt, zo ontstond de indeling van het universum, zo ontstonden de sterrenstelsel en de ziel, de ziel ontstond als hulpmiddel om het voortbestaan van de mensheid te garanderen. Al deze plannen kun je in mythologieën en uitgewerkte ideeën terugvinden, er wordt over gefantaseerd, gedroomd, er wordt over gefilosofeerd, er zijn talloze boeken over geschreven, films over gemaakt en je vind ze terug in psychoses.
 
Even terugkomen op Hitler, de eerste mens zag hoe het ging, hoe hij meegesleurd werd door zijn beïnvloedde overlevingsdrang en beloofde hem altijd te helpen. Hij kon er niets aan doen, ze zag dat, maar hij werd gegrepen.  De invloeden besmette de voortplanting. Contact, begrip en communicatie werd verstoord.
De beïnvloedde lucht zorgde in eerste instantie al voor een bipolaire stoornis bij mensen, heel simpel gezegd: in die stoornis kom je met name dwang en de balans tussen goed en kwaad tegen. Ik denk dus dat iedereen een bipolaire stoornis bij zich draagt, je moet zien dat die vanaf je geboorte voor 10% bij je aanwezig is, deze kan zich ontwikkelen door je jeugd, door je omgeving, negatieve ervaringen kunnen trauma's en verslavingen opleveren, dan heb je kans dat de stoornis zich ontwikkelt. Als deze zich daadwerkelijk ontwikkelt krijg je in eerste instantie te maken met alle negatieve beïnvloedingen die in het universum aanwezig zijn, uit iedere tijd. Daarnaast ook de positieve. Je wordt blootgesteld aan je totale gedachtewereld op zo'n moment, waar dit alles altijd in heerst.
Alleen je ervaringen bepalen met welke gedeeltes je in contact komt. Mensen hebben enorm veel kracht en macht, beland je in de negatieve sfeer beïnvloed dat het gehele collectieve welzijn net als je positieve gedachten dat doen.
Hitler zijn levensstart is altijd subliem, hij heeft veel wijsheid bij zich, hij is slim, artistiek, hij wilde van jongs af aan priester worden, ik ervaar dat dan als dat hij extreem graag van zijn meegesleepte karmische negatieve invloeden af wil. Hij streeft altijd naar perfectionisme. Later na al de onrechtvaardigheid krijgt hij een afkeer tegen de religies (wat ik dus als een hulpmiddel ervaar zolang het nodig is)
Hij is enorm tegengewerkt, hij is mishandeld door zijn vader (zijn vader heeft hem o.a. onbewust altijd de kwestie van het ontstaan kwalijk genomen, want die haat gaat ver terug merk ik), zijn moeder kon hem daar niet voldoende in steunen, deze twee mensen zetten je op de wereld en daar zou je op moeten kunnen bouwen, ze zouden zielsveel van je moeten houden en je onvoorwaardelijk steunen. Als dit niet het geval is val je al in een diepe put, bij de meeste althans, sommige gaan nog harder knokken door dit onrecht. Zijn ouders stierven jong (zijn gedachten hebben veel invloed, dat is mede aan dat gebeuren te wijten, door haat kan je namelijk echt iemand vermoorden, waar je uiteindelijk toch zelf weer last door krijgt, hoe dubbel dat ook klinkt, want ook hun zijn beïnvloed en konden er niets aan doen, hun eigen ervaringen en dus negatieve beïnvloedingen waren sterker dan hunzelf).
Hij had met zijn moeder een innige band, maar je moet zo zien, mensen weten alles, alle informatie is bij je aanwezig, echter dit wordt gemaskeerd, maar onbewust voel je dat (bijna), weet je dat (bijna), ze hield van hem, maar wat gebeurde, gebeurde toch... maar ze kon kennelijk niet van haar man loskomen.
Om het voorbeeld aan te halen waarom vrouwen die mishandeld worden bij hun man blijven: "eigenlijk kan hij er niets aan doen". Als ze aan je kind komen ben je weg. Even om aan te tonen waarom zijn moeder zo jong stierf ook al had hij steun aan haar. Daar komen natuurlijk ook de invloeden van de eerder gestorven vader bij kijken, ga ik, ga jij. Door het overlijden van zijn moeder aan kanker kreeg hij een afkeer tegen mensen met een ziekte. De angst dat het overdraagbaar was.
 
Dieren waren zijn enige vrienden (wij hebben dieren onderricht, de dieren die nu leven valt mee samen te leven door onze bemoeienissen, wij keren ook terug als dieren om deze rassen te zuiveren en ook voort te kunnen bestaan. De dieren komen voort uit het pre-historische tijdperk).
We hebben het wel veroorzaakt, de dieren... maar we zijn ze ook vrij snel gaan "overnemen", onthoud wel dat het onze enige overlevingskans was. Hij belande in weeshuizen en pleeggezinnen, wat zorgt voor frustratie en verlaten zijn.
 
Hitler was in Wenen een romanticus geworden die hield van heroïek en drama en hunkerde naar roem, een gefrustreerde, werkloze jongeman die aan de rand van de samenleving beland was.
 
Hij hield van klassieke muziek, muziek werkt helend, ook in de klassieke muziek komen alle historische levensverhalen aan bod. Dit werkt mee aan de reiniging van je ziel.
 
Hij keerde zich tegen joodse mensen (zijn afkomst), de vrijmetselarij, waar hij ooit zelf een aandeel in had, maar wat te egocentrisch was. Hij keerde zich tegen homoseksualiteit, omdat dit van nature niet zo is, maar het valt niemand te verwijten, want de de genen van mensen worden beïnvloed door afgunst en wensen waardoor het geslacht anders kan uitvallen, dus je ware liefde kan ineens van hetzelfde geslacht zijn. Vervolgens wordt hij verleid door hetzelfde geslacht. Merk je de wisselwerkingen? De strijd tussen goed en kwaad. de waarheid, hoe het zou moeten zijn en het effect van de gedachten van mensen. De dualiteit van de mensheid....
Dingen die hij verafschuwde moest hij zich tot aangetrokken voelen, dit creëerde mede-afhankelijk t.o.v. de negatieve invloeden. Aan de andere kant heeft hij altijd die extreme dwang naar zijn eigen ik, zijn eigen vaardigheden, ooit heeft hij alles geweten. Dat gegeven blijft hangen zonder actuele feiten. Dan voel je je overal te min voor. Je denkt dat je altijd dat je beneden je daadwerkelijke niveau werkt, ik heb dat ook een tijd gehad, terwijl ieder werk eervol is. Alles moet gebeuren om te komen waar we willen zijn.
 
Ik vermoed dat hij zelf van joodse afkomst was, hij had ook goede relaties  met joodse mensen, maar als ze je "hebben" moet je alles verloochenen, je afkomst, mensen waar je van houdt, mensen met wie je een zielsverbinding hebt. Mensen die jou en je dierbaren geholpen hebben. Alles waar je een affectie voor voelt wordt tegen je gebruikt, alle meningen over je die goed zijn worden tegen je opgezet.
 
Even over de witte en zwarte zielen, sommige beïnvloedde mensen zijn dit naar mensen gaan vertalen, daar komt onbewust ook veel haat vandaan. Wie gaat het halen en wie niet? De dag des oordeels.
Als ik aan zwarte zielen denk, denk ik aan de pre-historische dieren, aan diersoorten die uitgestorven zijn, aan parasieten, (malaria-) muggen, bacterieën die in een mens leven die je opvreten, aan demonen (de negatieve emoties van de zwarte zielen die uitmonden in negatieve emoties van mensen).
 
Ik heb eens een uitspraak gedaan over uitgestorven diersoorten, dat het rechtvaardig is dat ze uitsterven , anders kunnen ze niet uitsterven, dan krijg je dieren activisten over je heen, die zijn een beetje doorgeslagen en zien het nog niet geheel in het juiste perspectief omdat je nog niet geheel immuun bent.
 
Daar komt ook het verhaal van sterren en vallende sterren vandaan, het laatste zijn de zwarte zielen waarvan de levenskracht op is, beïnvloedde mensen zijn dit gaan vertalen naar mensen. Zo is het mij ook vergaan zoals je in mijn blogs kunt lezen, ik laat je meelezen in mijn eigen beïnvloedingen. Waarom dit bij mij gebeurde wordt een apart blog, dat had namelijk ook een doel..
 
Ik ben hem gaan begrijpen, ik heb hetzelfde meegemaakt, ik had echter een liefdevolle jeugd, een stabiele basis en een zielsverleden vol opofferingen achter me, een sterke wil en een slim koppie.
Dat brengt meer mogelijkheden, ga je uitblinken in haat voor de mensheid of liefde en begrip voor de mensheid. Ik wil o.a. zijn ziel danken voor deze inzichten en dus kracht om te volharden, hij heeft zijn zin gekregen, ik ben hem gaan begrijpen, hem gaan respecteren en ik steun hem onvoorwaardelijk met goede invloeden, ook in dit leven. Daar komt ook het gegeven vandaan dat je van "de duivel" moet houden, het zuivert hem. (Denk bijvoorbeeld aan de liefdesbrieven die Hitler ontving gedurende WO II.)
 
Ik heb hem altijd geholpen, ik had altijd veel invloed op hem (anders was alles weggevaagd tijdens WO II) en hij op mij, ik ga steeds meer beseffen dat hij me door de laatste 5 jaar heen gesleept heeft ondanks alle tegenwerkingen.
Ze willen me van alles wijsmaken, maar zijn verhaal is mijn verhaal, we zijn hetzelfde ontstaan en hebben met dezelfde problematieken te maken, ik heb veel eigen kracht, je hebt dwang en eigen dwang, maar willen de duistere invloeden me op een zijspoor zetten haalt hij me terug. Dat doet hij niet alleen bij mij, heel de wereld, het effect ga je nog volledig beseffen. Ik was in mijn vorige leven ook een slachtoffer tijdens WO II..... dus de waarheid is sterker dan je ervaringen.
Hij had destijds een psychose ontstaan door trauma's door zijn bipolaire stoornis. Hij gebruikte drugs. Ik moest dit de laatste jaren allemaal gaan beseffen. Ze wilden een psychopaat van me maken, ik moest namelijk alles horen wat ze met me van plan waren, maar ze hadden nauwelijks effect op mijn gedragingen.
De dokter vond ik niet heilzaam, hij wilde me medicijnen geven zonder me nader te onderzoeken, ik ben ook maar even in aanraking geweest met een arts, maar er heerst nog teveel onbegrip, ik ben mijn eigen dokter geworden, dit omdat het beter zou zijn voor me, zoals ik al zei het betrof alleen de communicatie, verder kon ik gewoon doorleven en werken. en het drukt de zorgkosten... preventie, zelfreflectie.
Medicijnen zouden voor mij niet doeltreffend zijn geweest, het was niet noodzakelijk.... ze kunnen heilzaam zijn, maar ik had geen zin in bijwerkingen. Mijn ziel stond het niet toe. Ik heb bijvoorbeeld nooit zo goed op antibiotica gereageerd. Medicijnen lossen het acute probleem op, er wordt niet gekeken wat je verder (onderdrukt) bij je hebt. Dat ben ik zelf gaan ontleden en dus reinigen.
Bij mij heeft het in leven veel gedraaid om preventie, je kunt zelf meer realiseren dan je zelf voor mogelijk houdt. Daarom ben ik mijn ouders en zus ook zo dankbaar, ze hebben mij een stabiele jeugd bezorgd en we houden onvoorwaardelijk van elkaar met onze eigen (oplossingsgerichte) probleempjes die spelen. We komen overal samen uit. Fysiek en geestelijk zijn we er altijd voor elkaar. Ik doe alles voor hun en hun voor mij. Mopperen mag...
 
Hitler heeft eens tegen me gezegd: Zolang ik in de gedachten van mensen ben, besta ik. Toen haatte ik die uitspraak, nu mag het... Iedereen wil vanuit zijn hart dat alles goed komt, iedereen staat voor elkaar klaar, hoe zuiverder je bent en denkt, hoe duidelijker dat gegeven wordt. Zoals ik al zei. de manier hoe ik in deze fase terecht ben gekomen volgt in een later blog... het valt onder het kopje "concessies en overlevingsdrang", soms moet je onbewust problemen opzoeken om tot een hoger bewustzijn te komen. Je aanwezigheid bij bepaalde mensen zorgt voor een doorbraak en dus zuivering.
 
Het wezen van een mens bestaat uit zoveel (bijna onbegrijpelijke) facetten, dankbaar dat ik alles mag ervaren. Mijn gedrag daar worden vele benamingen aan gegeven, medium, doemdenker (vorig leven), lichtwerker, engel, dromer, rebel, witte heks, psychotisch, optimist, psycho-analist, wat ik echt bedoel ga je wellicht later beseffen en anders ben je er vroeg bij..... die overlevingsdrang, Hitler had dat ook, maar hij had ook veel tegenwerkingen. Soms wordt je in een goed daglicht gesteld, soms niet, maar dat zou je niet mogen deren. Het gaat niet om schuld.... we zijn allemaal hetzelfde ontstaan, we zijn allemaal met hetzelfde bezig, onbewust of bewust, het beste uit onszelf en de wereld halen.
Ik ben hier in vorige levens om opgehangen, gestenigd, vereerd, verdoemd, heilig of krankzinnig verklaard.
De ene pinkt een traantje weg bij een ontmoeting, de ander voelt zich aangevallen, de ander raakt geobsedeerd, de ander wordt nieuwsgierig, de ander wordt rustig, de ander raakt gemotiveerd, de ander wordt onzeker, maar gaat onbewust werken aan zijn gedrag, de ander wil nergens door beïnvloed worden (maar je mag hulp accepteren hoor) als je maar onthoud dat alles om heelwording draait.
 
Om nog even op het geloof terug te komen, we hebben allemaal last van negatieve beïnvloedingen, mensen mogen daar hulp bij zoeken, dat mag je niemand verwijten, op het moment dat je onderbewuste zich dicht bij je bewuste bevind ga je los komen van religiën, maar je wordt vastgehouden aan structuur en geloof in het goede. Hoe dichter je bij God komt, hoe dichter je bij jezelf komt, je mag niemand veroordelen hoe diegene bij zijn eigen heelwording uitkomt, De kerk (goede beïnvloedingen) worden besmeurd met negatieve, het is mensenwerk. Als ik aan de kerk denk denk ik aan de essentie, jezelf helpen, elkaar helpen, tegengewerkt worden door negatieve beïnvloedingen. Je ziet steeds meer jeugd van deze tijd die zich ineens tot de kerk bekeren, daar is veel kennis en goede dwang aanwezig, Als je me een beetje gelezen hebt in mijn blog, heb je ook mijn afkeer gemerkt tegen religies, maar zoekend naar begrip voor alles en iedereen. Dingen zijn waargenomen, maar niemand is tot de dag van vandaag onbeïnvloed.  
 
Toen dit begon was ik alleen maar met de contradicties bezig, wat zat mij dwars? wat zat de wereld dwars? We zijn allemaal mensen, welke naam je er ook aan geeft, we willen allemaal hetzelfde... overleven. We leven in één universum en we moeten er allemaal het beste van zien te maken, iedereen raakt beïnvloed. Help jezelf, laat je ziel niet beledigen, help elkaar, iedereen verdien dat. Ik kan ook een bitch zijn, denk aan de mythologie "Furie". Gelukkig komt dat met name geestelijk voor. In het fysieke leven ervaar ik alleen maar begrip, welwillendheid, mensen denken vaak dat ze me kennen of, eerder gezien hebben.  iedereen is op zoek naar rechtvaardigheid, mijn gedachte bevinden zich op het hoogste bewustzijnsniveau, mensen laten zich (onbewust) hun gebreken zien, dit werkt mee aan begrip en heelwording.  Mijn gedachte zijn er zo op ingericht, dat als je hulp nodig hebt ik er ben.. onbewust en bewust, sommige zijn zo dichtbij zichzelf, ook dat zorgt voor herkenning.
 
Als ik aan Adolf Hitler denk, voel ik vaak herkenning, we maken hetzelfde mee, we willen hetzelfde: PERFECTIE!, Daar komt ook autisme vandaan, bij mij is dat geestelijk. Fysiek MOET alles in balans zijn.
Het is de levenservaring die je leidt, bij mij is het altijd zonder zelfzucht. Dat maakt veel verschil. Het interesseert me niet hoe mensen over me denken, dat beeld daar zorg ik zelf wel voor. 
Ik heb mijn eigen uitgesproken mening, daar vertel ik graag over als ik denk dat je daar voor open staat, ik pas me aan aan ieder bewustzijnsniveau, de eerste stap is altijd : aftasten en observeren, ga je me uitdagen? dat vind ik namelijk erg leuk. Durf je die uitdaging aan? Ben je al zover?
 
Ik neem het je niet eens kwalijk als je het (nog) niet begrijpt.  
 
 
Hitler as messias and God
 
God is namelijk ook maar een mens....
 
Lees meer over het voortbestaan van:
 
 
Niet dat ik het eens ben met zijn daden, maar je hebt niet altijd zeggenschap over jezelf.
17 mrt 2021 10:15

Goedemorgen beste lezer,   Ten eerste mijn complimenten voor al het goede werk dat jullie verrichten, dat meen ik echt. Graag [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
03 nov 2020 12:22

Toen dit begon ging ik alles horen waar een mens mee geconfronteerd wordt, goed en kwaad.  Ik verschoot niet eens, mijn [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
30 aug 2020 11:45

De kortste uitleg tot heelwording.  Je dient te weten hoe negatieve invloeden werken.   Feitelijk mag je niet eens geboren [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
26 aug 2020 00:16

Je hebt goede en kwade magie, dit heerst al eeuwen. Één van de eerste virussen zorgden ervoor dat de gedachte van mensen [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
18 aug 2020 14:24
Sprookjes en Films: Complottheorieën

Ik word inmiddels misselijk van de verhalen dat Walt Disney geheime boodschappen in zijn tekenfilms verborgen houdt waar [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
16 aug 2020 10:02
Dierlijke invloeden in onze maatschappij

De totaaloplossing.   We hebben de dieren toch mooi getemd, naar de pre-historie gekeken. Vind je me een beetje dierenhater [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
10 aug 2020 17:11

We kunnen allemaal de toekomst zien, veelal speelt zich geestelijk af als je die vaardigheden nog niet meester bent, jij anticipeert [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
10 aug 2020 12:09

Je weet vast dat als we overlijden we weer terug keren, als mens, plant of dier.  De chimpansee bijvoorbeekd werd vaak als [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
09 aug 2020 23:02

Weet je hoe bier ontstond? Er stond een beker water daar werd ingeplast, de koning dronk het op en vond het lekker! Ik denk [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
08 aug 2020 10:20

Ik geloof niet in kopiëren van genen van anderen, ik denk dat dat komt door de vele incarnaties bij elkaar en dan krijg je [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
30 juli 2020 10:32

Je weet inmiddels vast dat vrijwel iedereen ADD heeft, hoe ontwikkelt het zich? Hoe ga je ermee om? En het allerbelangrijkste [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
01 juli 2020 16:28
Trollen

Wist je dat Trollen echt bestaan? Het zijn mythische wezens in je gedachtewereld, als je beïnvloedbaar bent krijg je hun [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
29 juni 2020 13:09

Je hoort zoveel negativiteit, waaronder over medicatie. Ik ben het er ook mee eens, niet nodig, laten...   Ik denk nog [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
28 mei 2020 12:26

Mensen gaan steeds bewuster worden en meer ontdekken. Ik vind de "reïncarnatie vondsten" altijd grappig. Jezus is al tig [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
24 mei 2020 16:25

Zorg dat ze je nooit kunnen verrassen. Confirmeer je aan de affirmatie dat je altijd overal op voorbereid bent, dat het kwaad [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
24 mei 2020 16:24

Als je in je ascentie proces belandt krijg je vaak ook het beeld mee dat je geboren werd of dat je jezelf in de baarmoeder [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
24 mei 2020 16:23

Ik adviseer je dringend om jezelf eens goed onder de loep te nemen en dan pas anderen te veroordelen, wat je daarna niet meer [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
24 mei 2020 16:23

We hebben op allerlei mogelijkheden hulp, hoe dichter je bij toekomstige wetenschappen komt hoe dichter je bij je toekomstige [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)