Mythologieën zijn ontstaan door ervaringen, het zijn middelen om mensen te herinneren aan gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben en hoe dingen gedacht zijn, het kan ook ooit zo zijn dat je jezelf meerdere keren in één mythologie terugvindt. (Bijvoorbeeld God en Aserah, God en Mephistopheles, Aphrodite en Psyche, zelfoverheersing om doelen te bewerkstelligen, sommige willen je laten denken dat het andere personen zijn, dit om je te overheersen, uit onwetendheid, ongeloof, jaloezie, onmacht en wanhoop)

God  (Licht) - Deze werd gezien als God, dit omdat ze de eerste is die op telepathische wijze waargenomen is, ze denkt altijd in ieders belang. Ik zie dit gegeven als de personificatie van het goede. Goddelijke vaardigheden zijn van nature menselijke vaardigheden, waar ze van afgesneden worden door hun eigen negatieve emoties, verkregen vanuit hun ontstaan. Dit is bij iedereen zo, niemand kan iets aan hun ontstaan doen en iedereen die in dit universum leeft moet er het beste van zien te maken, het is zover gekomen dat de ziel alleen onsterfelijk is, maar van nature is ieder levend wezen dat. Dit zijn we onbewust/bewust allemaal aan het zuiveren, van het begin tot het end, niemand uitgezonderd.
Ik ben al jaren bezig om dit verhaal compleet te maken, het ontstaan over het universum en zijn destructieve invloeden moest me alleen nog helemaal helder worden, ik heb verschillende versies meegekregen, ik houd me aan de meest simpele. Ik ben altijd in de veronderstelling dat alles wat ontstaan is en heerst door mensen en dieren is bedacht. 
We hadden één kans om te overleven, de eerste mens ontstond en de eerste aap (God en Aserah). (Nu spreek ik over de pre-historische tijd, Adam en Eva kwamen later, Adam zie ik als de wederhelft van "God" en kwam iets later zelf als Eva) De mens is een superieur wezen met het vermogen om uit de eigen behoefte fysieke dingen te creëren, deze wilde alles perfect creëren, maar had nog de eigen schaduwzijde, dit werd een afsplitsing, mens en aap, ik denk dat hier de bipolaire stoornis ontstond, een afscheiding van jezelf. Ik denk dus dat de bipolaire stoornis bij God begon, ik denk dat iedereen deze heeft, deze kan zich ontwikkelen of niet...

De mens had bodem onder de voeten nodig, daarom ontstond de aarde en de zwaartekracht om in balans te blijven, de mens had licht nodig zo ontstond de dag. het licht overwon de duisternis en de zon ging zorgen dat de kilte verdween. De mens had zuurstof en eten nodig, zo ontstond de natuur. De eerste vrouw had een partner nodig en de man ontstond. (Het universum is vrouwelijk) Dit alles werd gecreëerd door de eerste vrouw, ontstaan vanuit haar behoefte.  De mens heeft water nodig zo ontstond de zee. Ze had er alle vertrouwen in dat het goed zou komen, ze kon immers alles creëren en ze gingen een plan bedenken om te ontwikkelen.
 
De aap kwam niet ver van haar terecht, hij kon niets creëren, dit werkte verstikkend voor hem, hij werd overmand door wanhoop en angst en wantrouwen.  Hij was de voortbrenger van schadelijke zwaveldamp, giftige stoffen, negatieve lichaamsgeuren. Als hij dit niet zou overleven zou niemand dat mogen. Er ontstond bij beiden een immense druk om te overleven, er was nog niets voorhanden. Mens en dier stralen een enorme energie uit, zo ontstond de energie (positieve en negatieve energie) en druk in het universum.
Aserah (donker) - Zou de vrouw van God zijn, ik zie God als de personificatie van het universum, die uit licht en donker bestaat. Mensen willen graag altijd een schuldige en zijn God en Aserah als twee personen gaan zien of was het zelfontkenning/ schaamte? Althans volgens het Jodendom, het Christendom en de Islam erkennen haar niet, dat zie ik meer als een verafschuwing van het donkere. In feite zou dit dus één persoon zijn, een mens bestaat uit licht en donker, heeft een schaduwzijde. De chinezen spreken over Yin en Yang, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Andere zijn hem gaan zien als Mephistopheles, die op iedere mogelijke manier klaarkrijgt wat hij wil.
God en Aserah als één persoon creëerde Adam, als haar tweelingziel, zelf kwam ze terug als Eva. (Zie verder verloop).
Dus nee, in de mythologie God, had hij geen vrouw.

Het universum was vrouwelijk, ieder persoon bestaat uit mannelijke en vrouwelijke genen. Het doel van het universum was om in één keer leven te creëren,  dit werd dus opgesplitst door haar vrouweijke en mannelijke zijde, mens en aap.
Zou het niet ineens lukken, zou dit dus het geval zijn om de continuïteit te garanderen, anders hadden we snel met een overbevolking te maken.
Ik zie het zo, dat het begin van het leven begon met een schok, de splitsing van de ziel, hierdoor ontstond de bipolaire stoornis. De eeuwig durende dualiteit van de mensheid.
Het sterfelijk/ onsterfelijk, zwarte/ witte ziel, mens/ dier zijn, goed/kwaad, het man/ vrouw zijn. Ik denk dat het de bedoeling is geweest dat al het leven het zou overleven. Een ziel bestaat continu voort, dan als mens, dan als dier of in het natuur. Hoe beïnvloedbaar ben je?
 
 
08 okt 2020 20:12

Ik ben als vroege tiener gaan roken, ik zit nu midden in mijn bewustwordingsproces, dan ga je precies weten waarom je hebt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 okt 2020 17:18

Jezus en Maria Magdalena waren ook Adam en Eva. Adam en Eva waren broer en zus, Gods kinderen. (Incest). God is ook de duivel, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 sept 2020 16:16

De muizenangst is een mooi voorbeeld. Waarom zou een mens bang zijn van een muis zou je zeggen? Zo'n klein dier, de muis is [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
24 okt 2020 16:37

Ik heb boekmateriaal genoeg voor de rest van mijn leven n.a.v. mijn ervaringen   Magic Soul.  Het voortbestaan van de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2020 09:57
Vermeende babyhandel Koninklijk Huis; Downsyndroom

Een tijd geleden las ik een stuk over kinderhandel door het Koninklijk Huis, koningin Wilhelmina zou destijds haar baby omgeruild [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2020 10:23

Ik had gister een huilbui wat zelden voorkomt, terwijl ik niet weet waarom + dat het niet mag (spanning hoofd) Aan de ene [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:16

Ik vind Bill Gates best veel weghebben van Stephen Hawkin... kan familie op zielsniveau zijn, dezelfde zielengroep. Waarom [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:13

Ik heb mijn reïncarnatie cyclus voltooidt, ik ben geïncarneerd als ieder dier en in iedere cultuur. Daarom wordt ik vrijwel [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 18:57

Het is gewoon bizar, ik mocht al niet veel meer opschrijven, een paar tweets per dag gaan wel. Ik was net met een blog bezig [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:52
Charlie Chaplin en werkelijke invloeden

Zeiden ze tegen mij ook wel eens: "Die lacht alles weg". Lijk best veel op hem, met gepaste trots.  Er zijn er die vinden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:18
Sinterklaas

Ik kijk ook met een heel ander oog naar Sinterklaas (Nicolaas van Myra).. uiteindelijk hebben we dat ook zelf betaald. Commerciële [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:10

Moeder Maria is verkracht. Zo kwam Jezus ter wereld, hij was kind een kind van de Duivel. Hij zit overal tussen, dat verklaart [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
21 mei 2020 12:13
De Ziel en de gesplitste Ziel

De ziel & de gesplitste ziel De Engel & de Duivel Yin & Yang Goed & Kwaad Licht & Duisternis     Ieder [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 15:52
De mythe over Jezus

Ik denk steeds dat de persoon Jezus zelf niet bestaan heeft, maar dat is mijn gedachtespinsel nog. Ik denk dat de mythe van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 mei 2020 14:31
Psychose staten

Het was de bedoeling dat ik een enorme psychose zou krijgen, dit is echter nog nooit gelukt. Wat ik hoor en ervaar heeft nauwelijks [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 22:38
Helende krachten en vaardigheden

De gedachten van mensen hebben invloed op elkaar, dat is ook een afgedwongen iets. Jezus zat destijds midden in een psychose [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 apr 2020 20:12

Zo'n dag... Ze willen me even helemaal omturnen, natuurlijk bestaat dat ;-) Moet ik nu bij het voortbestaan van de ziel denken [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 apr 2020 22:11
Meedogenloze kritiek en hoe daarmee om te gaan

Er gebeurd veel in deze tijd, er worden veel nieuwe ontdekkingen gedaan ook omtrent persoonlijkheden, mensen tegen wie je [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)