Ik heb wel altijd geloofd dat Jezus een persoon was die bestaan heeft. Ik twijfelde wel aan al zijn volledige vaardigheden, ik zie het als profetieën, als mensen van hun negatieve beïnvloedingen verlost zijn kunnen ze inderdaad andere mensen genezen en dat moesten mensen weten. Hoe zuiverder een mens is hoe meer effect je hebt.
Ik heb nooit geloofd dat volledige genezingen tot de dag van vandaag gelukt zijn, met volledig bedoel ik dat iemand overal van verlost is, want dan zou diegene daadwerkelijk over water kunnen lopen of kunnen vliegen.
Ik geloof wel dat mensen, dieren en planten van hun ziektes verlost kunnen worden.
Dit zijn processen, de ene draagt het al meerdere levens mee en op een gegeven moment is deze weggewerkt.
We hebben vanaf ons ontstaan met zo'n bulk negatieve beïnvloedingen te maken gehad, dit komt gefaseerd en is op een gegeven moment op.
Mensen mogen dit niet geloven, dat houdt het proces juist tegen. Er is zoveel meegemaakt in de geschiedenis en zoveel haat en ongeloof vergaard, dit moeten we kwijt zien te raken en dat kan...
 
Het moest een statement worden, mensen moeten zich altijd herinneren, onbewust en bewust de waarheid na te jagen en hun ziel te koesteren. Goed voor hunzelf en de medemens te zorgen. Ze moeten weten wat ze kunnen.
 
Ik doe het niet af als onzin, je moet er veel moeite voor doen, maar dat kan je overal op mijn blog teruglezen. Ik weet wel dat ongeloof veel tegenhoudt.
 
Ik twijfel nu of hij daadwerkelijk ooit bestaan heeft, daarom ben ik me ook aan het verdiepen in het ontstaan van het jaar 0. De christelijke jaartelling volgens volgens de paastabel van Dionysius Exiguus, dan zou het een kantelpunt betekenen waarin het christelijk geloof de boventoon zou voeren. Wat ik enerzijds begrijp omdat we ons moeten ontdoen van alle negatieve beïnvloedingen. Het is beginpunt om een tijdspad aan te duiden. Als iedereen naar zijn (en Gods) overtuigingen op zou volgen, ontdoen we ons van alles destructie. God zie ik als de personificatie van al het goede.
Wat mij weer brengt bij het Arianisme, dat is een stroming binnen het Christendom:
In het arianisme wordt het dogma van de drie-eenheid niet geaccepteerd. Zowel Jezus als de Heilige Geest worden gezien als scheppingen van God, die ondergeschikt zijn. Jezus is hierbij alleen ondergeschikt aan God, terwijl de Heilige Geest ondergeschikt is aan zowel Jezus als God. In eenvoudige woorden kan het verschil tussen orthodoxie (de oosters-orthodoxe kerken, rooms-katholieke kerk en (de meeste) protestantse kerken) en arianisme als volgt worden samengevat: de orthodoxie stelt dat Jezus God en mens is, het arianisme spreekt over godgelijkend.
 
Ik denk dat we inderdaad allemaal hetzelfde zijn, maar dat je het in tijdslijnen dient te zien, mensen zijn vanaf het ontstaan beïnvloed door negatieve beïnvloedingen die verkregen zijn door de aap. Om iemand als God neer te zetten, haal je de natuurlijke wijsheid naar boven, het feit hoe het zou moeten zijn, uiteindelijk zullen we allemaal zo zijn. Zie het als onderwijs en sommige mensen zijn eigenwijs, die denken zelf de wijsheid in pacht te hebben, wat weer te wijten valt aan hun egocentrisme, hun innerlijke Ik wil geen baas, ze zouden wel gaan ervaren hoe het is met alle gevolgen van dien. Voor de meeste komt dit later pas. Ik denk als je naar God luistert je op een gegeven moment bij je eigen Ik uitkomt met de absolute waarheid en God en gevolgen blijken dan mythologieën te zijn die ons willen onderwijzen hoe alles verlopen is en hoe we van het kwaad af kunnen komen.
Het is één grote strakke planning, daar ben ik wel achter gekomen, anders overleven we dit niet. Met name als ik kijk naar mijn eigen aandeel, in ieder leven weer met deze gegevens bezig zijn... tot de verlossing. Ik vind ook geen enkele gedachte onzin en heb respect voor de zienswijze van iedere filosoof, maar zoals ik al zei je dient het in de juiste tijdlijnen te zien. Er is ook werkelijk niets dat zomaar verzonnen wordt, je kunt het altijd ergens van afleiden.
 
Ik denk dat Jezus een mythe is.. apen waren sinds een paar honderd jaar weer volgroeid tot mensen en hadden nog niet de communicatiemiddelen zoals we die nu hebben, dus alles is geestelijk ervaren naar de gedragingen van mensen die toen leefden.
Alle mythes zijn ervaringen van menselijke gedragingen.
 
 
08 okt 2020 20:12

Ik ben als vroege tiener gaan roken, ik zit nu midden in mijn bewustwordingsproces, dan ga je precies weten waarom je hebt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 okt 2020 17:18

Jezus en Maria Magdalena waren ook Adam en Eva. Adam en Eva waren broer en zus, Gods kinderen. (Incest). God is ook de duivel, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 sept 2020 16:16

De muizenangst is een mooi voorbeeld. Waarom zou een mens bang zijn van een muis zou je zeggen? Zo'n klein dier, de muis is [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
24 okt 2020 16:37

Ik heb boekmateriaal genoeg voor de rest van mijn leven n.a.v. mijn ervaringen   Magic Soul.  Het voortbestaan van de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2020 09:57
Vermeende babyhandel Koninklijk Huis; Downsyndroom

Een tijd geleden las ik een stuk over kinderhandel door het Koninklijk Huis, koningin Wilhelmina zou destijds haar baby omgeruild [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2020 10:23

Ik had gister een huilbui wat zelden voorkomt, terwijl ik niet weet waarom + dat het niet mag (spanning hoofd) Aan de ene [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:16

Ik vind Bill Gates best veel weghebben van Stephen Hawkin... kan familie op zielsniveau zijn, dezelfde zielengroep. Waarom [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:13

Ik heb mijn reïncarnatie cyclus voltooidt, ik ben geïncarneerd als ieder dier en in iedere cultuur. Daarom wordt ik vrijwel [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 18:57

Het is gewoon bizar, ik mocht al niet veel meer opschrijven, een paar tweets per dag gaan wel. Ik was net met een blog bezig [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:52
Charlie Chaplin en werkelijke invloeden

Zeiden ze tegen mij ook wel eens: "Die lacht alles weg". Lijk best veel op hem, met gepaste trots.  Er zijn er die vinden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:18
Sinterklaas

Ik kijk ook met een heel ander oog naar Sinterklaas (Nicolaas van Myra).. uiteindelijk hebben we dat ook zelf betaald. Commerciële [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:10

Moeder Maria is verkracht. Zo kwam Jezus ter wereld, hij was kind een kind van de Duivel. Hij zit overal tussen, dat verklaart [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
21 mei 2020 12:13
De Ziel en de gesplitste Ziel

De ziel & de gesplitste ziel De Engel & de Duivel Yin & Yang Goed & Kwaad Licht & Duisternis     Ieder [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 15:52
De mythe over Jezus

Ik denk steeds dat de persoon Jezus zelf niet bestaan heeft, maar dat is mijn gedachtespinsel nog. Ik denk dat de mythe van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 mei 2020 14:31
Psychose staten

Het was de bedoeling dat ik een enorme psychose zou krijgen, dit is echter nog nooit gelukt. Wat ik hoor en ervaar heeft nauwelijks [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 22:38
Helende krachten en vaardigheden

De gedachten van mensen hebben invloed op elkaar, dat is ook een afgedwongen iets. Jezus zat destijds midden in een psychose [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 apr 2020 20:12

Zo'n dag... Ze willen me even helemaal omturnen, natuurlijk bestaat dat ;-) Moet ik nu bij het voortbestaan van de ziel denken [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 apr 2020 22:11
Meedogenloze kritiek en hoe daarmee om te gaan

Er gebeurd veel in deze tijd, er worden veel nieuwe ontdekkingen gedaan ook omtrent persoonlijkheden, mensen tegen wie je [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)