Ik ben al jaren bezig om dit verhaal compleet te maken, het ontstaan over het universum en zijn destructieve invloeden moest me alleen nog helemaal helder worden, ik heb verschillende versies meegekregen, ik houd me aan de meest simpele. Ik ben altijd in de veronderstelling dat alles wat ontstaan is en heerst door mensen en dieren is bedacht. 

We hadden één kans om te overleven, de eerste mens ontstond en de eerste aap.  De mens is een superieur wezen met het vermogen om uit de eigen behoefte fysieke dingen te creëren. 

De mens had bodem onder de voeten nodig, daarom ontstond de aarde en de zwaartekracht om in balans te blijven, de mens had licht nodig zo ontstond de dag. het licht overwon de duisternis en de zon ging zorgen dat de kilte verdween. De mens had zuurstof en eten nodig, zo ontstond de natuur. De eerste vrouw had een partner nodig en de man ontstond. Ze had ouders nodig enz(Het universum is vrouwelijk) Dit alles werd gecreëerd door de eerste vrouw, ontstaan vanuit haar behoefte.  De mens heeft water nodig zo ontstond de zee. Ze hadden er alle vertrouwen in dat het goed zou komen, ze kon immers alles creëren en ze gingen een plan bedenken om te ontwikkelen. Ze ademde negatieve energie in, de luchtwegen werden beïnvloed. 
 
De aap kwam niet ver van haar terecht, hij kon niets creëren, dit werkte verstikkend voor hem, hij werd overmand door wanhoop en angst en wantrouwen.  Hij was de voortbrenger van schadelijke zwaveldamp, giftige stoffen, negatieve lichaamsgeuren. Als hij dit niet zou overleven zou niemand dat mogen. Er ontstond bij beiden een immense druk om te overleven, er was nog niets voorhanden. Mens en dier stralen een enorme energie uit, zo ontstond de energie (positieve en negatieve energie) en druk in het universum.
Ze ging eten zoeken en kwam de aap tegen, de aap kwam haar tegen en hield haar strikt in de gaten, hij was benieuwd hoe ze alles deed. De mens probeerde haar plan uit te leggen, ze wilde hem helpen, ze wilde dat ze dit samen zouden overleven en ontwikkelen, zijn communicatieve vaardigheden waren beduidend slechter en hij begreep haar niet. Hij zag dat zij meer voor elkaar kreeg en werd jaloers en ze kwam daardoor over als een bedreiging, waardoor hij haar niet kon vertrouwen, waarom zij wel en hij niet? Hij was vervuld met haat.
Hij hield haar gevangen en probeerde haar vermogens te misbruiken om er zelf beter van te worden. De eerste mens ging bedenken hoe van hem af te komen, ze overzag alles, dat is ook een vermogen van de mens. Met haar vermogens creëerde ze de pre-historie, hier liet ze alle zwarte zielen uitrazen. Hij nam haar het vermogen om te creëren af, de enige manier om voort te leven voor hem was voortplanting met de mens, onder dwang uiteraard. Daar ging de "moderne mens" in ontwikkeling. De "apensoorten" gingen daar in ontwikkeling, daar ontstond een vermenging met goed en kwaad door de paring. De bosaap die zijn navolgeling voortbracht d.m.v. de genen van de vrouw noemt men de mensaap (Neanderthaler) deze kreeg voornamelijk een witte ziel mee . De apen zijn zich daar gaan ontwikkelen. Niemand zou ooit mogen weten wat zich daar afgespeeld heeft en wat mensen eigenlijk kunnen. Het misbruik veroorzaakte voortdurend aanslagen op haar geest, lichaam en ziel. De Adamsappel werd beïnvloed, alsmede de hypofyse (hormonaal stelsel) en pijnappelklier (endocrien systeem), dit resulteerde in een beïnvloeding van het hele lichaam, geest en ziel.
 
De eerste mens (God) en de eerste aap (Mephistos) kregen één kind, later Jezus genoemd. De eerste mens overleefde dit niet en Jezus werd dus beïnvloed geboren. In een volgende generatie (miljoenen jaren later) waarin we de eerste mens voor het gemak even Eva noemen (het gaat nog over de eerste apen, kregen Adam (Jezus) en Eva (Maria Magdalena) drie kinderen.  Kaïn (Satan), Abel en Seth. Kaïn is in dit verhaal een duivelskind, de eerste moordenaar. De eerste van de dertien verzakers (Sammael) die een nakomeling van de eerste aap is. 
 
Plannen werden in de tijd vastgezet, deze moesten beleefd worden om totaal gezuiverd te worden. Denk dan aan kantelpunten in de geschiedenis, die weer andere stromen van ontwikkeling voortbrachten. Dat kan je niemand aandoen omgeven worden met die gedrochten, dat zou niemand overleven, we zouden niet eens kunnen bestaan, ze zouden toch niet lang leven, maar wel samen een subliem plan opzetten.
Ze zouden altijd samen naar de oplossing zoeken en de waarheid verspreiden. Ondanks al het ongeloof en wreedheden. 
 
Veel later was de bevolking behoorlijk uitgebreid, hier zijn decennia overheen gegaan. Mensen zijn gaan reizen, op zoek naar betere leefomstandigheden, ze gingen de wereld ontdekken. Dit zorgde voor ontwikkeling van verschillende rassen en culturen, gecreëerd door leefomgevingen, klimaat, ervaringen en natuurlijk verschillende percepties en wijsheid. Bovenstaand verhaal speelde zich in Afrika af.
 
Ze gingen de gedachtewereld inrichten waar alle hulpmiddelen aanwezig zouden zijn om bij je eigen vermogens te komen. Een mens heeft heeft het vermogen om alle informatie te ontvangen gezien het hele leven, in ieder tijdvak. Ze bedacht de sterren, deze symboliseerden het voortbestaan van de ziel.
 
Mensen proberen het ontstaan altijd te verklaren, als je goed leest kom je in bovenstaand stukje het ontstaan van het universum tegen met goede en negatieve energie en de drukvorming die leven in het universum haast onmogelijk maakt. Je leest ook over de mythologie over God en Satan. Het licht dat de duisternis moet overwinnen en datgene wat het licht verafschuwt. Je leest ook over het ontstaan van positieve en negatieve emoties. Het ontstaan van het kannibalisme. De rassenhaat en negatieve emoties waaruit ziektes voortkomen.
Zo ontstonden uit de sterren de Pleiaden, de zeven zusters die iedereen gingen helpen en ieder bedacht een planeet. Zo onstond Zeus uit het schuim van de zee, Eva uit de rib van Adam etc etc etc
Ik denk dat de mens zich gewoon voortgeplant heeft. De eerste mens die zuiver was, die misbruikt werd door de eerste aap, daar werd feitelijk de mens al uitgeroeid, maar die volgroeide weer tot mens uiteindelijk door de menselijke invloeden en de goede ziel die steeds terugkeert. (Adam en Eva)
 
De mens had een witte ziel en de aap een zwarte, daaruit kwamen meerdere apen voort, de eerste mens was sterker dan de aap, dus er werden bij de mensen voornamelijk witte zielen voortgebracht, waar hij altijd tussen zat (vaak verklaart dat miskramen en doodgeboren kinderen, een zwarte ziel die in het gezin wil komen). Dus de Neanderthalers hadden voornamelijk witte zielen. De overige zwarte zielen werden opgemaakt in het pre-historische tijdperk bij de reusachtigen, daar mocht een mens niet mee geconfronteerd worden. De resterende niet geheel gezuiverde zwarte zielen vind je terug bij het ongedierte en onkruid en een klein percentage van de wereldbevolking. Nu nog zo'n 15%.  In je gedachtewereld bestaan deze apen dus ook. Beïnvloedbare witte zielen hebben een drang naar de vermogens van die eerste aap.
 
Witte zielen bestaan continu voort. Mensen komen ook vaak terug als boom, plant of dier, alle zielen kunnen niet tegelijkertijd mensen zijn. daar is de aarde te klein voor. De ziel blijft namelijk non-stop voortbestaan.  Het kan ook zijn dat ze terugkomen als waterdruppel of luchtdeeltje of onderdeel zijn van een energiestroom. Vandaar dat water, energie en de lucht ook geheugen heeft, ik kon vanaf het begin tegen alles praten, het bevatte allemaal informatie. Alle zielen die bestaan dienen continu te leven. Daarom hebben soms zielen al een trauma bij de geboorte, een incarnatie-trauma, dat kan soms echt een schok zijn, die hebben nog niet alles kunnen verwerken in hun leven en nemen dat mee naar een volgend leven (ontstaan van Karma). 
Dieren zijn vaak ziektedragers, waarvan ze zelf ook zo min mogelijk last van mogen hebben, het mag ook bijna niet overdraagbaar zijn. Zo zijn ze veel ziektes verloren als ze weer als mens incarneren. 
 
Als je me een beetje gelezen hebt kan je mijn gedachten niet als zwart-wit beschouwen, of als goed/kwaad, maar altijd zoekend naar de waarheid en dus de oplossing. Iedereen is beïnvloed door hun eigen emoties die verkregen zijn vanuit hun ontstaan. Iedereen is hele levens bezig om die op zijn eigen manier weg te werken. Dingen die menselijk geestelijk ervaren zijn overblijfselen van de emoties van deze mensen en hoe daarop geanticipeerd is (meer uit onmacht, jaloezie en afgunst dan wetendheid)
 
Je gedachtewereld bestaat uit verschillende gedachten. Mensen noemen dit ook wel dimensies. Je moet zien dat in je geheugen je hele levensloop aanwezig is. Ieder leven dat je met dezelfde ziel geleefd hebt, ik heb hier inhoudelijk niet veel van willen weten, net wat ze zelf kwijt zouden willen of wat mij zou helpen met mijn heelwording. Ieder leven is een uniek individu met hun eigen recht op privacy. Ik zie de ziel als een hulpmiddel om dit op te lossen, uiteindelijk zullen hun ook weer leven als alles voltooid is. Alle zielen die ontstaan zijn, als het gehele universum gezuiverd is zijn de andere planeten ook bewoonbaar en er kunnen er meer ontstaan naar de behoefte. Mensen hebben van nature het vermogen om zich te verplaatsen van punt A naar punt B zonder hulpmiddel.
Onze gedachten zijn zo sterk en hebben een immense invloed, daarom proberen ze deze zoveel mogelijk te verstoren. Negatieve gedachten, minder concentratie, confusie, desoriëntatie, geheugenproblemen als je maar niet bij de volledige waarheid uitkomt want dan zou de schepping voltooid zijn.
 
Wist je dat elfjes en superhelden etc ontstaan zijn door de demonen die bekeerd zijn door onze zuiverende invloeden? Vanuit het ontstaan zijn zelfs die onwetend. Hun zijn zielen gaan beschermen, in eerste instantie uit schaamte wat gevolgd wordt door trots. Deze leven in ieders gedachtewereld.
De gedachten dat engelen bestaan hebben biedt veel mensen hulp. De gedachte werkt beschermend en geeft je een stukje geschiedenisles. Als ze bij de waarheid uitkomen weten ze dat die nooit bestaan hebben en dat het onderdeel is van je heelwordingsproces. Het zijn hulpmiddelen om alles te gaan begrijpen. Sommige mensen blijven best lang in deze gedachte hangen. Om hun eigen redenen (blokkade) komen ze nog niet tot een hoger bewustzijn.
 
Het is zo bijzonder als je alles totaal gaat begrijpen, dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Beproevingen worden beloond. De wonderen van het universum. Ervaringen die je in je leven mee hebt gemaakt ga je op een gegeven moment volledig begrijpen, gebeurtenissen lijken volledig volgens plan. Dingen waarvan je eerst niet snapte dat je dat ooit hebt kunnen doen blijken een hoger doel te hebben om te komen waar je uiteindelijk zou willen zijn.
 
Bovenstaande omvat een groot gedeelte van het plan van de eerste mensen en dieren, nakomelingen zijn dit uit zijn gaan dragen en naar goede inzichten uit gaan breiden. De aap had geen plan, die was puur gericht op tegenwerking en egocentrisme door onmacht, deze probeert je altijd te overheersen met zijn clan. Hij heeft mensen proberen over te nemen en laten denken dat ze Satan zelf zijn.
De ziel van de aap heeft geen invloed meer op de dood, maar nog wel op ziektes (waaronder ook ouderdom, uitputting) maar mensen laten leven onder die omstandigheden is niet menswaardig. Hij heeft nog een lichte invloed op erfelijke factoren, dat wil dus zeggen als dat niet meer zou zijn dat kinderen zuiver geboren zouden worden in de nabije toekomst.
 
Ik ben het voortbestaan van de ziel uit gaan zoeken, mensen die ooit ontstaan zijn leven namelijk nog, op die manier kom je ook alle problemen tegen waarmee mens en dier geconfronteerd worden. Door wie ziektes, stoornissen, syndromen e.d. ontstaan zijn, ik ben in de overtuiging dat dit meewerkt aan de oplossing. Weten = genezen. Ik denk dat we er bijna zijn.
Alles in ontstaan uit de gedachten van mens en dier, naar de behoefte en hoe daar op geanticipeerd is.
 
Ik ben continu bezig geweest met het doorbreken van "de duivelse contracten", mensen zijn altijd zo aan banden gelegd en hadden vaak de macht niet om hier zelf uit te komen. We zijn allemaal zo emotioneel verkracht, daar kom je in zo'n fase pas goed achter, het is te ziekelijk voor woorden. Dankbaar dat ik hier goed doorheen gekomen ben, ik moest ze horen, maar ze mochten weinig invloed hebben, met dank aan alle zielen, mensen (van alle soorten, heilige (veel wetende) tot moordenaars etc), dieren, de natuur, ik moest ze gaan begrijpen... Je word echt door de mangel gehaald. We komen er samen uit!
 
 
Alles is ontstaan door emoties.
 
 
 
08 okt 2020 20:12

Ik ben als vroege tiener gaan roken, ik zit nu midden in mijn bewustwordingsproces, dan ga je precies weten waarom je hebt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 okt 2020 17:18

Jezus en Maria Magdalena waren ook Adam en Eva. Adam en Eva waren broer en zus, Gods kinderen. (Incest). God is ook de duivel, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 sept 2020 16:16

De muizenangst is een mooi voorbeeld. Waarom zou een mens bang zijn van een muis zou je zeggen? Zo'n klein dier, de muis is [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
24 okt 2020 16:37

Ik heb boekmateriaal genoeg voor de rest van mijn leven n.a.v. mijn ervaringen   Magic Soul.  Het voortbestaan van de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2020 09:57
Vermeende babyhandel Koninklijk Huis; Downsyndroom

Een tijd geleden las ik een stuk over kinderhandel door het Koninklijk Huis, koningin Wilhelmina zou destijds haar baby omgeruild [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2020 10:23

Ik had gister een huilbui wat zelden voorkomt, terwijl ik niet weet waarom + dat het niet mag (spanning hoofd) Aan de ene [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:16

Ik vind Bill Gates best veel weghebben van Stephen Hawkin... kan familie op zielsniveau zijn, dezelfde zielengroep. Waarom [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:13

Ik heb mijn reïncarnatie cyclus voltooidt, ik ben geïncarneerd als ieder dier en in iedere cultuur. Daarom wordt ik vrijwel [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 18:57

Het is gewoon bizar, ik mocht al niet veel meer opschrijven, een paar tweets per dag gaan wel. Ik was net met een blog bezig [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:52
Charlie Chaplin en werkelijke invloeden

Zeiden ze tegen mij ook wel eens: "Die lacht alles weg". Lijk best veel op hem, met gepaste trots.  Er zijn er die vinden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:18
Sinterklaas

Ik kijk ook met een heel ander oog naar Sinterklaas (Nicolaas van Myra).. uiteindelijk hebben we dat ook zelf betaald. Commerciële [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:10

Moeder Maria is verkracht. Zo kwam Jezus ter wereld, hij was kind een kind van de Duivel. Hij zit overal tussen, dat verklaart [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
21 mei 2020 12:13
De Ziel en de gesplitste Ziel

De ziel & de gesplitste ziel De Engel & de Duivel Yin & Yang Goed & Kwaad Licht & Duisternis     Ieder [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 15:52
De mythe over Jezus

Ik denk steeds dat de persoon Jezus zelf niet bestaan heeft, maar dat is mijn gedachtespinsel nog. Ik denk dat de mythe van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 mei 2020 14:31
Psychose staten

Het was de bedoeling dat ik een enorme psychose zou krijgen, dit is echter nog nooit gelukt. Wat ik hoor en ervaar heeft nauwelijks [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 22:38
Helende krachten en vaardigheden

De gedachten van mensen hebben invloed op elkaar, dat is ook een afgedwongen iets. Jezus zat destijds midden in een psychose [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 apr 2020 20:12

Zo'n dag... Ze willen me even helemaal omturnen, natuurlijk bestaat dat ;-) Moet ik nu bij het voortbestaan van de ziel denken [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 apr 2020 22:11
Meedogenloze kritiek en hoe daarmee om te gaan

Er gebeurd veel in deze tijd, er worden veel nieuwe ontdekkingen gedaan ook omtrent persoonlijkheden, mensen tegen wie je [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)