Ik denk steeds dat de persoon Jezus zelf niet bestaan heeft, maar dat is mijn gedachtespinsel nog.

Ik denk dat de mythe van Jezus een daadwerkelijke mythe is, het zou het verlengde zijn op het verhaal van Adam en Eva. Ik denk dat deze mythe begon bij Dionysius Exiguus, hij zou de incarnatie van Jezus voorzien óf bedacht hebben. Hij introduceerde de christelijke jaartelling. Men was hier al eerder in de tijd mee bezig geweest. Ik zie Dionysius Exiguus als een incarnatie van God, Eva en Moeder Maria, Homerus en Nostradamus. Allen dezelfde ziel.
M
oeder Maria werd niet bevrucht door de Heilige Geest maar door de natuurlijke vader van Jezus (Mephisto). In de mythe vind je terug dat Jozef veel ouder was dan Moeder Maria, dit was de verwijzing naar Mephisto. Hij was niet Jozef, maar hij zit overal tussen, op deze manier kun je mythes geheel ontleden, ieder detail komt ergens vandaan. De man is nu ook ergens in de 80.

Ik denk dat Kaïn de geïncarneerde duivel was, ofwel de eerst beïnvloedde persoon. Kaïn was ook Jezus, (de geestelijke Mephisto), Alexander de Grote, Dante Alighieri. Allen dezelfde ziel, dit relaas kun je ook terugvinden in mijn blog. Die connectie tussen hun beiden.

"De maagdelijke geboorte is een verklaring achteraf die ontstaan is uit het geloof van de vroege christenen dat Jezus de Zoon van God was. Met de maagdelijke geboorte wilden zij uitdrukken dat Jezus geen natuurlijke zoon van haar was, wat van hem men niemand mocht weten.
Ik denk dat Moeder Maria de werkelijke God is (ofwel de eerste mens en Eva, Kaïn was een niet natuurlijke incarnatie, Jezus)"
 
Ik denk dat het "Gods Plan" was om hem te zuiveren, net als de andere profeten Mozes en Mohammed. De drie "duivels".
 
Hoe ik het nu interpreteer is dat Jezus nooit gekruisigd is, maar in deze tijd fictief gekruisigd wordt voor het voortbrengen van de Zonden en dat dan de Nieuwe tijd begint. De tijd van nu wordt door velen geïnterpreteerd als de Eindtijd. De benaming Eindtijd komt van hun gedrag vandaan, dat zou naar een daadwerkelijke eindtijd leiden.
Ik ben altijd over het feit gevallen dat hij over water kon lopen en mensen totaal kon genezen voor je ogen, dit kan pas NA alles voltooid is, dit is nog nooit gebeurd (of mensen waren hun ziekte al bijna kwijt, dat zijn processen).
 
In de Bijbel kun je ook lezen dat Jezus binnenkort zijn Heilige Bruid gaat halen.
Daar kun je ook weer het sprookje aan verbinden met de koning en de 10 bruiden met een olielampje. 5 waren op tijd, 5 waren reserve olie vergeten.
 
Wat er dus feitelijk in het begin gebeurde is dat de Duivel incarneerde bij een volmaakt gezond gezin die hij in eerste instantie niet geloofde. Unieke familieverbanden werden verwisseld, bloedlijnen en genen werden verstoord. Hij luistert nooit, hij had beter kunnen wachten met deze actie, dan was alles destijds al opgelost geweest. Alles is fysiek ontstaan door de eerste beïnvloedde moord.
Alles draait eerst om hem zuiveren en dat is natuurlijk ook zo, maar hij bewerkstelligt alles met dwang wat grote schade voor andere zielen oplevert. Hij werd door mensen als God ervaren omdat hij de eerste moord pleegde, hij nam het heft van iemands leven in zijn handen. Man- vrouw verhoudingen werden verstoord. Ongeloof deed zijn intrede. Mensen werden sterfelijk (denk aan de geestelijke kritiek na zo'n gebeurtenis).
 
"Weet je waarom je niet mag schreeuwen en fluisteren? Kaïn (Jezus) verschoot toen zn moeder NÉÉÉÉ schreeuwde nadat hij Abel vermoord had. De moord werd hem ingefluisterd door een gevallen Engel. Schreeuwen en fluisteren slaat daarom o.a. op je stembanden #confronterend #schuld "
 
Hij werd slachtoffer van het NOODlot waar hij niets aan kon, maar ook niet op kon lossen en andere mensen alles is gaan verwijten.
 
In deze mythe kun je alles terugvinden, ter lering, de mensen vanuit de oorsprong zijn getypeerd, hoe je met elkaar omgaat en wat er in de toekomst gaat gebeuren. De meeste Dogma's zijn in het leven geroepen ter bescherming van de mensheid. Hier en daar is een dogma door hun bedacht, Paus Pius IX (Keizer Nero die Jezus de moord influisterde) bedacht het Dogma dat het woord van De Paus Heilig is, De onbevlekte ontvangenis zwoer hij af, deze laatste was een manier om de Saters uit je gedachten wereld op veilige afstand te houden, toen hij het dogma afzwoer nam het (kinder-)misbruik in de kerk en collectief toe.
 
 
Het kruis betekent Vrede, als men "Gods" geboden nakomt. - Nostradamus in Centurie 4, Vers 5
 
 
 
 
 
 
 
08 okt 2020 20:12

Ik ben als vroege tiener gaan roken, ik zit nu midden in mijn bewustwordingsproces, dan ga je precies weten waarom je hebt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 okt 2020 17:18

Jezus en Maria Magdalena waren ook Adam en Eva. Adam en Eva waren broer en zus, Gods kinderen. (Incest). God is ook de duivel, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 sept 2020 16:16

De muizenangst is een mooi voorbeeld. Waarom zou een mens bang zijn van een muis zou je zeggen? Zo'n klein dier, de muis is [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
24 okt 2020 16:37

Ik heb boekmateriaal genoeg voor de rest van mijn leven n.a.v. mijn ervaringen   Magic Soul.  Het voortbestaan van de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2020 09:57
Vermeende babyhandel Koninklijk Huis; Downsyndroom

Een tijd geleden las ik een stuk over kinderhandel door het Koninklijk Huis, koningin Wilhelmina zou destijds haar baby omgeruild [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2020 10:23

Ik had gister een huilbui wat zelden voorkomt, terwijl ik niet weet waarom + dat het niet mag (spanning hoofd) Aan de ene [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:16

Ik vind Bill Gates best veel weghebben van Stephen Hawkin... kan familie op zielsniveau zijn, dezelfde zielengroep. Waarom [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:13

Ik heb mijn reïncarnatie cyclus voltooidt, ik ben geïncarneerd als ieder dier en in iedere cultuur. Daarom wordt ik vrijwel [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 18:57

Het is gewoon bizar, ik mocht al niet veel meer opschrijven, een paar tweets per dag gaan wel. Ik was net met een blog bezig [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:52
Charlie Chaplin en werkelijke invloeden

Zeiden ze tegen mij ook wel eens: "Die lacht alles weg". Lijk best veel op hem, met gepaste trots.  Er zijn er die vinden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:18
Sinterklaas

Ik kijk ook met een heel ander oog naar Sinterklaas (Nicolaas van Myra).. uiteindelijk hebben we dat ook zelf betaald. Commerciële [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:10

Moeder Maria is verkracht. Zo kwam Jezus ter wereld, hij was kind een kind van de Duivel. Hij zit overal tussen, dat verklaart [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
21 mei 2020 12:13
De Ziel en de gesplitste Ziel

De ziel & de gesplitste ziel De Engel & de Duivel Yin & Yang Goed & Kwaad Licht & Duisternis     Ieder [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 15:52
De mythe over Jezus

Ik denk steeds dat de persoon Jezus zelf niet bestaan heeft, maar dat is mijn gedachtespinsel nog. Ik denk dat de mythe van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 mei 2020 14:31
Psychose staten

Het was de bedoeling dat ik een enorme psychose zou krijgen, dit is echter nog nooit gelukt. Wat ik hoor en ervaar heeft nauwelijks [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 22:38
Helende krachten en vaardigheden

De gedachten van mensen hebben invloed op elkaar, dat is ook een afgedwongen iets. Jezus zat destijds midden in een psychose [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 apr 2020 20:12

Zo'n dag... Ze willen me even helemaal omturnen, natuurlijk bestaat dat ;-) Moet ik nu bij het voortbestaan van de ziel denken [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 apr 2020 22:11
Meedogenloze kritiek en hoe daarmee om te gaan

Er gebeurd veel in deze tijd, er worden veel nieuwe ontdekkingen gedaan ook omtrent persoonlijkheden, mensen tegen wie je [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)