Ik ben als vroege tiener gaan roken, ik zit nu midden in mijn bewustwordingsproces, dan ga je precies weten waarom je hebt gedaan wat je allemaal hebt gedaan in je leven. Hoe dat kwam en hoe dat tot stand kwam, dit gaat over geweten en ongeweten dingen. Heel bizar.
 
Zo kwam ik natuurlijk ook bij het roken uit, wat dat met een mensenleven doet!!
Het veranderd daadwerkelijk je gehele toekomst. De vat die ze hadden? Ik was een vleeseter.
Als ik niet gerookt had was mijn leven heel anders geweest. Ik had dit niet allemaal door hoeven maken, want het zou allemaal niet gebeurd zijn, ik zou een andere baan hebben, alles anders.... 
 
Je weet wat het met je doet, je gaat weten hoe het je leven rigoureus veranderd heeft en raad eens wat... ik rook nog. Het is een historische vloek. Er hangt een planning aan vast, die ben ik aan het slopen.
Ziek worden kan ik niet is bewezen. Het is een machtsmiddel dat ik nog niet geheel kan doen wat ik zelf wil. Het is bijna zover...
 
 
 

Jezus en Maria Magdalena waren ook Adam en Eva. Adam en Eva waren broer en zus, Gods kinderen. (Incest). God is ook de duivel, dus hun waren bezeten door de Duivel. Adam en Eva waren ook niet de eerste mensen.

Verschillende zielen hadden een eigen planeet gecreërd, die waren echter niet bewoonbaar door hun beïnvloedingen. Mensen hebben vaak ook een planeet die naar hun "familie" verwijzen met bijbehorende kenmerken (zie astrologie), terwijl het van oorsprong 1 grote familie is. God kon op een andere planeet niet overleven dus hij overmeesterde de Aarde. Dr Spock noemen ze hem ook wel ons. De Aarde is ontstaan door de samenwerking van mensen. God en zijn consorten vormden de dieren in de pre-historie. (De Oertijd)

Het was niet in overeenstemming met de rest. God, Adam en Eva zijn gevallen engelen. God is niet de Schepper. Je kunt God het beste zien als de fysieke persoon en Satan als zijn geestelijke ballast om dingen te begrijpen. Het is zo getoverd dat bijna iedereen denkt dat God goed is. Alles draait om geloof heeft hij toen gezegd, we hebben hem goed gedacht en gezuiverd, dit heeft al zijn plannen vernietigt. Het is bijna niet meer nodig, bijna niemand gelooft meer in God. We hebben God verheven naar een collectieve entiteit. Kerken zijn bijna weg. Plannen bijna geslaagd. Ik denk dat we met de laatste geestelijke woede te maken hebben.. Corona. Regeringen werken alleen nog in naam van God. Dat doet de kracht van mensen. Hun gebeden, hun wanhoop. Hun hulproep. Die laten je ook overleven.

Gods eerste bezoek aan de Aarde zorgde voor de prehistorie. Dit door zijn woede, ongeduld en hoogmoedswaanzin (Alle 7 hoofdzondes). Mensen hebben samen met Moeder Maria een plan opgezet om hun te zuiveren. Bijvoorbeeld hun hebzucht en machtswellust omzetten in hulp. Leed verzachten. De waarheid laten vinden tussen de intriges door. Ieder zijn eigen verhaaltjes die leiden naar heelwording of rampspoed. Hier komt ook het gegeven Bipolaire stoornis vandaan, de gesplitste persoonlijkheid van God, de wil van God om het samen op te lossen. God/Satan, Goed/Kwaad.

Moeder Maria raakte niet zwanger door de Heilige Geest, maar door verkrachting, hier werd Jezus door geboren. Jezus was bezeten door de duivel. De geboorte van Jezus is door haar voorzien in haar vorige leven(s), onder andere door Dionysius Exiguus die al bezig was met het jaar 0 en de paastabel. Zo ontstond een mythe rondom Jezus die de belaging van de mensheid laat zien en de vaardigheden van mensen, dat is echter nog aan het volworden dat het dat effect onmiddelijk heeft. Er is nog nooit iemand opgestaan uit de dood. Nog niet.

Welke God bedenkt een Dag des Oordeels? Welke God vergeet een groot gedeelte van de wereldbevolking? Welke God straft geestelijk mensen? Dat levert krankzinnigheid en geweld op.

Oja, God, Satan, Mephisto en Lucifer zijn één ziel. Het Vaticaan gelooft in aparte persoonlijkheden door misleiding dit om Goddelijke/Satanische plannen in stand te houden.

Hitler was een marionet van God. Alleen de Arische mensen. (De egoïstische elitaire kant waar hij zelf nooit bij gehoord heeft, het besef over zijn eigen plan 'Mein Kampf' volgt..)

God schiep de dieren. De mensen kwamen zelf. Ze hebben echter dezelfde ziel.

God was een alleseter; een kannibaal, een carnivoor...

Het stukje over de aparte persoonlijkheden is een veroorzaker van schizofrenie. (Gesplitste persoonlijkheden)

Deze zielen zijn de eerste personen die ziek werden,  besmet door een virus. Ze raakten gestoord en leunden volledig op gezonde mensen. Ze gingen alles averechts zien, hulp zagen ze niet, ze waren te wantrouwig, ze gingen het afdwingen wat gezonde mensen ziek maakte. Terwijl iedereen dat uit zichzelf zou doen. Wantrouwen is ook een kenmerk van deze gekwelde zielen. Zo krijg je ook touwtrekken om de waarheid. Je word gedwongen, maar je zou het ook zelf doen, door hun wreedheid of onwetendheid denken ze niet dat iemand zo kan denken.

De aardatmosfeer rond de Aarde zijn ze als de Aura van de mens gaan zien. 

De rest volgt in mijn boek.

We gaan snel zien hoe sterk we samen zijn!

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb boekmateriaal genoeg voor de rest van mijn leven n.a.v. mijn ervaringen
 
Magic Soul. 
Het voortbestaan van de ziel, gebaseerd op overlevingsdrang.
Het herschrijven van de geschiedenis n.a.v. mijn eigen ervaringen. Sprookjes, mythes, ideeën, dromen en fantasieën krijgen een diepere betekenis. Hoe zijn we ontstaan en hoe gaan we verder?
 
Dokter Zon
Hoe je van de Aap een Mens maakt.
 
De geromantiseerde moord
Geestelijke verhalen over onmogelijke liefdes. N.a.v. Eros & Psyche, Dante & Beatrice, Romeo & Julia. Hoe engeltjes uitgebuit worden.
 
De geromantiseerde massamoord. 
De ervaringen van mensen omtrent de NWO (De Nieuwe Wereld Orde) en de verrassende oplossing...  hoe mensen dit gingen weten, maar hun brein kon het nog niet correct interpreteren door eigen beïnvloedingen. De groeperingen uitbelicht.
 
Een gebroken familie. 
Het verhaal over de Engelen en de gevallen Engelen. Hoe ieder zijn weg ging zonder op de hoogte te zijn van de geestelijke gevolgen. Intriges en (werkelijke) bedoelingen. 
 
Het hoofd van een kernpsychopaat
Verhalen over seriemoordenaars en verkrachters, wie dreef hun en waarom? (Sirius groep, Canis Major en grote Hond). Er zijn ook stiekeme kernpsychopaten, deze volgen later... hoe iemands hoofd onwetend gebruikt wordt voor gruwelijke daden.
 
Het verhaal van een hond.
Hoe deze als trol moest fungeren in het plan van de NWO. Ze geeft ook een beschrijving over de dierenwereld en bedoelingen.
 
Hitler in de Eindtijd
Hoe is het hem vergaan in vorige levens en een volgend leven? Zijn verhaal vertelt door de ogen van een passant. Veel van zijn eigen inbreng. Hij was ook Keizer Nero.
 
Jezus en de NWO
Jezus wilde een toonbeeld zijn, het ontbrak hem echter aan voorbeeldgedrag, hij was wreder dan je dacht. Moeder Maria heeft een mythe van hem gemaakt.
Wat waren zijn echte ervaringen en bedoelingen?
Is hij van zijn zondes verlost? Of heeft hij zijn eigen wereld gesticht?
 
Ziektebeelden
Hoe zijn ziektes ontstaan? Wat voor effect heeft een ziekte op de mensheid? En wat voor effect heeft de mensheid op de ziekte? Wat is er gebeurd met onze genen en bloed? Wat voor effect hebben gedwongen incarnaties gehad? (Bijna uitgestorven, je gaat beseffen dat dat op meerdere momenten in de geschiedenis is geweest)
 
Moeder Maria
Het voortbestaan van haar ziel. Wat heeft ze allemaal doorstaan? Haar incarnaties en inzichten zorgen voor een immense verbetering van de wereld.
 
Vredeskinderen
Het effect van kinderen en hun spiritualiteit op de mensheid. Ook kinderen geven je belangrijke boodschappen mee in hun doen en laten, maar ook in dromen. Inclusief het pakketje stoornissen dat ze meekrijgen en hoe ze het oplossen.
 
Een wereld vol stoornissen
Iedereen is ziek, ook al denkt niemand dat van zichzelf en zijn er maar een paar die dit beseffen en die doen er alles aan om iedereen naar een hoger bewustzijn te krijgen.
 
Honden met beestachtige obsessies
Een mens incarneert, niet alleen als mens maar ook als dier. Sommige mensen hebben extreme obsessies bij, die zijn niet weg als ze dier zijn, ze belanden toch bij je in de buurt met hun obsessieve geesteswereld. Een hond kan je kind zijn, maar ook je ergste nachtmerrie die jouw heelwording tegengaat.
 
De ziekte vertelt
De ziekte vertelt zelf over zijn doel en oorsprong.
 
De dood
Waar bestaat de dood uit? Is het iets om bang voor te zijn? Of kun je het als hulpmiddel inzetten zoals jij wilt? (Afhankelijk van vele factoren) We hebben het over de dood en niet over wat tot de dood leidt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
De muizenangst is een mooi voorbeeld. Waarom zou een mens bang zijn van een muis zou je zeggen? Zo'n klein dier, de muis is banger voor de mens dan andersom, de fysieke wel, maar hun ziel is soortgelijk aan de jouwe met dezelfde krachten, maar die muis beseft dat niet.
Ik had laatst een muis en schafte klemmen aan en heb de klem 2 weken niet kunnen zetten, voortgekomen door zijn angst.  Ik zag een muis voor me die met de pootjes in de lucht zei: "Ik kan er niets aan doehoennn!!!". De muis is feitelijk ook onoverwinnelijk. Angst maakt overal gebruik van in goede en kwade zin.  In je volgende leven ben jij misschien de muis. Ik weet dat de ziel blijft voortbestaan, daar zijn ook al mijn theorieën op gebaseerd. 
Ik ben nooit bang geweest voor een muis, wel vies van.. het zijn eigenlijk gewoon minihondjes. Van wolf naar hond naar minihond (rat)? Zo'n hondje dat net naar de kapper is geweest, kaal geschoren maar dan sterk verkleint, dan naar de muis en een muis draagt veel angsten bij.. daar komen veel angststoornissen vandaan, mensen experimenteren met muizen en ratten, dat zijn traumamuizen, deze wordt ooit weer mens met dit karma. (Resulterend in stoornissen)
 
Alle dieren sterven uiteindelijk uit..
De muis vroeg me ook waarom ik vies van hem was, ik zeg: Omdat je een ziektedrager bent. 
Jij ook zegt hij. En weg was de communicatie, ik kon niet eens meer zeggen dat die illusie bijna weg is. 
Zo heb je ook zielen die altijd varkensgedrag vertonen.
 
Een paar weken later nadat ik hem of haar gevangen had zag ik hem nog wel eens lopen. Hij was het niet echt dat was mijn manier van waarnemen.
Ik ga me afvragen hoe dat kan. Externe invloeden kunnen nog gebruik maken van mijn zicht, ik heb een oogsterkte van -5,25 dus er wordt mee gespeeld. Niemand heeft een geheugen dat 100% intact is vanaf je geboorte en historisch. Die combinatie kan ervoor zorgen dat je dingen waarneemt die er niet zijn. De ene noemt het schimmen, ik noem het de boosheid van de muis die mij wil herinneren aan de moord die ik gepleegd heb en die ik helder voor me zie, ik heb hem wel het beste gewenst voor zijn volgend leven zonder bad karma, nieuw leven, nieuw begin. Het was in één klap dat scheelt, ik wil ze niet binnen, het is een indringer. Dit gaat allemaal gecombineerd met het proces dat ik alles helder ga zien, iedere tijd en gedachte/probleem, visueel, zo voor me! Als een tv of een tweede werkelijkheid, maar feitelijk één geheel gebaseerd op problemen oplossen. Iedereen is met elkaar verbonden. 
 
Ik heb ervoor gekozen om bewust te ervaren hoe de werkelijke wereld is, dan krijg je zulke verhalen. Wat geloven mensen? Hoe beïnvloedt dat hun denkwijze? Voor sommige denk ik te diep na denk ik... 
 
Je kunt jezelf programmeren op weg naar je zuivere vaardigheden heb ik ondervonden en dat werkt, die zijn ongekend.
Zolang je gebruik maakt van dierlijke invloeden blijven ze je beïnvloeden. Terwijl een mens niet persé een dier nodig heeft om vitaminetekorten aan te vullen, dat doet die denkwijze, die breekt je afweersysteem af. Vleeseten is een maatschappelijk aanvaarde verslaving, ik denk dat daar ADD (stoornis) start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tijd geleden las ik een stuk over kinderhandel door het Koninklijk Huis, koningin Wilhelmina zou destijds haar baby omgeruild hebben omdat deze het Syndroom van Down had. Ik geloofde er niets van en wil graag altijd weten waar zulke verhalen vandaan komen. Zoals ik al eerder zei we leven in een tijd dat alles naar boven komt, alleen ons brein kan het niet direct goed interpreteren omdat het iets is wat we niet kennen en niet mogen kennen. De genetische wereld. (Voorouders, vorige levens, dat is door ordes als de Vrijmetselarij en Illuminatie destijds verboden wat voor stoornissen en verwarring zorgt als mensen niet zichzelf mogen zijn)
 
In het begin van het ontstaan van de mensheid ademde een deel vervuilde lucht in (virus), ken je de film "The Mist" van Stephen King dat komt het dichtste bij met wat ik bedoel, de mensen werden bevangen door iets, hun door geestelijke idioterie, je merkt levenslang hardwerk en en devotie loont.
 
Een voorbeeld:
Aan het gezicht van de koning kun je nog een lichte schijn van het Syndroom van Down zien. 
De zoon van Otto en Josine Copes had ook het Syndroom van Down. De andere twee ook, moeder vertelde me haar zoon het meest.( schilderij te zien). Ik denk dat haar zoon Koning Willem Alexander was. Wat ook wil zeggen dat hij (onbewust) nog veel woede bij heeft. Josine was Koningin Wilhelmina. De verhoudingen kunnen kloppen, de ene keer is iemand je moeder, oma, vriend, vriendin, neef etc.
 
Nu even zoeken wie het syndroom zo genoemd heeft. John Langdon Down. Bekend gezicht, weet nog niet wie. Trekken van Geert Wilders. (Hij is ver in zijn proces merk ik nu)
 
Er werd me geestelijk vertelt door een man met het Syndroom van Down wat het summier inhield, die kwam ik tegen bij de bio boerderijwinkel en dan begint het geestelijk weer, hij had zich hierop voorbereid, hij heeft geweten dat hij me tegenkwam en was hulpvaardig. Hij wilde niet dat iemand er last van zou hebben, wat geestelijk lastig is, hij heeft zich dus goed in de hand.
 
Een eindeloos spelletje (geestelijk)
Idioterie
Woede
 
Het jongetje rechts heeft het Syndroom van Down, het meisje. Bij de twee kinderen naast het jongetje zie je ook een schijn.
 
Als je foto van de koning bekijkt nu, zie je dat ook. Een lichte schijn, dit houdt zijn verder herstel tegen, het zijn grondleggers. (Ik vroeg me al jaren af welke ziekte ik in zijn gelaat zie)
Als je naar foto's van koningin Wilhelmina kijkt zie je in haar jeugd niets, met het ouder worden kwam de gelaatstrek een beetje terug (dat zijn fases, met de ouderdom komt er veel boven). Wat dus wil zeggen dat het in die familie bijna weg is.... je ziet toch ook vaak bij oudere mensen en vooral als je naar de mond kijkt dat ze steeds meer op apen gaan lijken. 
Zo heb ik ook wel eens gezegd de koning lijkt nu net op Koning Roodbaard. We werken ons karma in levensfases weg.
 
Koning Willem Alexander was niet Djengis Khan, heerser van Mongolië, er komen veel kenmerken terug in hun aanpak.. http://www.geschiedenisbeleven.nl/hoe-de-mongolen-een-wereldrijk-stichtten/ waarschijnlijk zijn ze ooit doelwit geweest van hun.
Mijn bedoeling is nooit haat of woede te kweken tegen personen, maar informatie die tot je komt goed te begrijpen. Begrijpen is de oplossing, niet boos worden. Iedereen is op zijn of haar eigen manier oplossingsgericht bezig. Intelligent reageren is de boodschap! Niemand kan iets aan zijn of haar ontstaan doen, niemand kan rechtvaardigen wat er gebeurd is, wat wel kan is het samen oplossen!
Leef gezond, zorg dat je geen zonden hebt of negatieve emoties, maak geen misbruik van ander leven. Heb respect voor elkaar!
 
 
 
08 okt 2020 20:12

Ik ben als vroege tiener gaan roken, ik zit nu midden in mijn bewustwordingsproces, dan ga je precies weten waarom je hebt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 okt 2020 17:18

Jezus en Maria Magdalena waren ook Adam en Eva. Adam en Eva waren broer en zus, Gods kinderen. (Incest). God is ook de duivel, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 sept 2020 16:16

De muizenangst is een mooi voorbeeld. Waarom zou een mens bang zijn van een muis zou je zeggen? Zo'n klein dier, de muis is [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
24 okt 2020 16:37

Ik heb boekmateriaal genoeg voor de rest van mijn leven n.a.v. mijn ervaringen   Magic Soul.  Het voortbestaan van de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2020 09:57
Vermeende babyhandel Koninklijk Huis; Downsyndroom

Een tijd geleden las ik een stuk over kinderhandel door het Koninklijk Huis, koningin Wilhelmina zou destijds haar baby omgeruild [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2020 10:23

Ik had gister een huilbui wat zelden voorkomt, terwijl ik niet weet waarom + dat het niet mag (spanning hoofd) Aan de ene [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:16

Ik vind Bill Gates best veel weghebben van Stephen Hawkin... kan familie op zielsniveau zijn, dezelfde zielengroep. Waarom [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 aug 2020 18:13

Ik heb mijn reïncarnatie cyclus voltooidt, ik ben geïncarneerd als ieder dier en in iedere cultuur. Daarom wordt ik vrijwel [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 18:57

Het is gewoon bizar, ik mocht al niet veel meer opschrijven, een paar tweets per dag gaan wel. Ik was net met een blog bezig [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:52
Charlie Chaplin en werkelijke invloeden

Zeiden ze tegen mij ook wel eens: "Die lacht alles weg". Lijk best veel op hem, met gepaste trots.  Er zijn er die vinden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:18
Sinterklaas

Ik kijk ook met een heel ander oog naar Sinterklaas (Nicolaas van Myra).. uiteindelijk hebben we dat ook zelf betaald. Commerciële [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:10

Moeder Maria is verkracht. Zo kwam Jezus ter wereld, hij was kind een kind van de Duivel. Hij zit overal tussen, dat verklaart [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
21 mei 2020 12:13
De Ziel en de gesplitste Ziel

De ziel & de gesplitste ziel De Engel & de Duivel Yin & Yang Goed & Kwaad Licht & Duisternis     Ieder [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 15:52
De mythe over Jezus

Ik denk steeds dat de persoon Jezus zelf niet bestaan heeft, maar dat is mijn gedachtespinsel nog. Ik denk dat de mythe van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 mei 2020 14:31
Psychose staten

Het was de bedoeling dat ik een enorme psychose zou krijgen, dit is echter nog nooit gelukt. Wat ik hoor en ervaar heeft nauwelijks [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 22:38
Helende krachten en vaardigheden

De gedachten van mensen hebben invloed op elkaar, dat is ook een afgedwongen iets. Jezus zat destijds midden in een psychose [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 apr 2020 20:12

Zo'n dag... Ze willen me even helemaal omturnen, natuurlijk bestaat dat ;-) Moet ik nu bij het voortbestaan van de ziel denken [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 apr 2020 22:11
Meedogenloze kritiek en hoe daarmee om te gaan

Er gebeurd veel in deze tijd, er worden veel nieuwe ontdekkingen gedaan ook omtrent persoonlijkheden, mensen tegen wie je [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)