Op bepaalde momenten in mijn leven heb ik het idee gehad dat ik nog eens een boek ging maken. Ik wist alleen niet waarover. Zeven jaar geleden toen dit begon dacht ik het weer, het was net begonnen,  mijn "ascensieproces". In gedachten ging ik het allemaal mee maken, hoe het ontstaan van de sterrenstelsels en bijbehorende planeten begon, het ontstaan van de ziel. De ontwikkeling van de natuur, de mensheid en de destructie daarvan, maar gelukkig ook hoe het verder gaat.  Ik moest hun bedoelingen horen, ik mocht eigenlijk niets te weten komen, ze konden me alleen maar treiteren, maar ze konden me fysiek niet aan. Al ruim 6 jaar praten ze me 24/7 de oren van mijn hoofd. Dit is het 7e jaar.

Je kan toch niet meer ontkennen dat er niets meer is? Zoveel bewustwordingsgolven die inmiddels de revue gepasseerd zijn door de eeuwen heen. Oorlogen, natuurrampen, de uitvinding van de atoombom in WO II,  de flower power periode, de massale en laatste bewustwordingsgolf sinds 2012. Waar doemdenkers dachten dat 2012 het einde der tijden zou zijn. 2012 was echter het einde van de kalender-telling van de Maya's. Een nieuw begin, in 2012 zou een periode van algehele bewustwording plaatsvinden, wat m.i. voltooid in 2021.  Mensen mochten nooit bij de waarheid komen, daarom zijn er zoveel verschillende meningen over. We worden voortdurend misleid door het onzichtbare kwaad.

Dit boek laat je meebeleven hoe sterk mensen zijn. Hoe er sinds die tijd geknokt is voor gerechtigheid, op geestelijk niveau en in de fysieke wereld. Door iedereen op hun eigen manier. Het is ook nodig, de noodroep die klinkt. We worden continue belaagd door negatieve invloeden, steeds meer mensen belanden in inrichtingen, worden ziek of denken aan zelfmoord. Ze verliezen het vertrouwen in hunzelf en de wereld en ze keren zich af van de maatschappij. Er heerst een 3e wereldoorlog die zich steeds sneller uitbreidt. We putten de aarde uit. We zijn bij de laatste fase terechtgekomen, de algehele bewustwording. Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naartoe? Als we zo doorgaan putten we al onze middelen uit, de aarde, het milieu, we brengen elkaar om het leven. Dit is de Bijbelse Eindtijd, de tijd dat de entiteit God niets meer voorstelt. 

Als je goed kijkt vind je dit overal ter wereld terug.. Mensen gaan bewuster worden, ze gaan weer zien wat belangrijk is. We zijn zo aan het knokken en we gaan het winnen!

Wanneer mensen een negatieve aanslag op hun psyche ondervinden in hun leven (wat voortdurend getracht wordt).. gaat dat niet alleen gepaard met negativiteit, maar komt er natuurlijk ook een storm aan positieve invloeden voorbij.  De kracht van de aanslag en de wilskracht van de mens zal bepalen of je de verkeerde richting ingaat of dat je bewuster in het leven komt te staan en je afreist naar een hoger bewustzijn. Voor de ene zal dit proces makkelijker verlopen dan voor de ander. 

Alles is ontstaan vanuit een kern van mensen, je ziet deze mensen in andere mensen terug. "Stammensen" zeg maar. Hun uiterlijk en gedragingen en zeer typerend ook gebreken. Van deze mensen ben ik de ziel gaan achterhalen, zo ook om Karma te reinigen. Dit zijn ongeveer 40 mensen die ook in mijn verhaallijn terugkomen, mensen die stromingen bepaald hebben, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op jouw leven, positief en negatief.

Ik ben trots dat ik het laatste mocht bewandelen, het pad naar het hoger bewustzijnsniveau en de kracht had alles van me af te knokken. Ik had krankzinnig moeten worden, psychisch kan ik alles aan. Ik heb de laatste jaren gehoord dat ik de 40 niet zou halen, ik ben nu 42. Ik heb er ook nooit in geloofd. 

Ik ben een product van ware liefde. Ik heb een stabiele basis gehad in mijn jeugd, ik ben mijn ouders extreem dankbaar. Ze hebben me altijd met raad en daad bijgestaan. Ze hebben me altijd beschermd en onvoorwaardelijk van me gehouden. Met zo'n start ben je al halverwege.

Wat ik in mijn vorige levens heb gehad mocht ik nooit meer ervaren en dat was veel. Vrijwel alles. Ik moest alles aankunnen. Dankbaar daarvoor.  

Mijn bedoeling is dat ik mijn boeken ook ga verfilmen.

Alles is gericht op collectieve heelwording, kijk maar eens bewust om je heen, ga er eens op letten. Het is subliem.

Ik heb inmiddels boekmateriaal voor de rest van mijn leven, ik begin met deze twee:

Betreft in eerste instantie twee boeken.
 
Magic Soul -  Het voortbestaan van de ziel, gebaseerd op overlevingsdrang.
Dat is de meest gewenste versie, ze praat met alles, ook demonen die haar stoornissen veroorzaken. Door met ze te praten kun je alles oplossen en achter hun geestelijke plannen komen.
Gezond denken, gezond eten, gezond leven zorgt voor het meest optimale effect.
Je hebt er altijd bij die vasthouden aan hun eigen plannen, je weet dat die zullen sterven zonder dat je er iets aan kunt doen.
 
De slimste psychopaat
Dit is in feite hetzelfde verhaal, ze gaat alles weten, maar de harde kwade kern kan ze niet tot doordringen.
Ze gaat een wereldreis maken en maakt ze één voor één dood op zeer slimme wijze, ze is niet te achterhalen.
Het effect is exact hetzelfde als bij boek 1, alleen nu zijn het gerechtvaardigde moorden. Ze weet ze allemaal te wonen. Met iedere moord zie je de wereld een stukje beter worden.  Het moordend medium.
 
Deze twee boeken laten zien wat een bipolaire stoornis inhoudt.
In beide versie gaat de hoofdpersoon eerst ontdekken hoe de wereld ontstaan is, hoe ziektes en stoornissen ontstaan zijn. Zelf zal ze nooit ziek worden, deze hoort ze ver van tevoren.

 

Mijn gevecht met God en de Duivel (wat leidt tot de dood): 

 

 

 


Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)