Brainfood

Ik wens iedereen alle rust en kracht om dit zo goed mogelijk te dragen. Wees gezond en verstandig dan bent u een baken voor de medemens

 
Ik vind het waardevol dat ik mijn steentje bij kan dragen aan een goede en menswaardige samenleving. Ik vind het erg leuk en zinvol om mensen op een spontane manier naar een hoger bewustzijnsniveau te brengen en het beste uit iemand naar boven te halen. Mensen te laten beseffen hoe ze zelf werkelijk zijn, op die manier ga je andere mensen begrijpen en effectiever handelen.
 
Ons doel is natuurlijk om zo goed en gezond mogelijk door het leven te wandelen. Ik ben in de sterke veronderstelling dat we in een tijd beland zijn dat we onszelf immuun kunnen maken, we zijn al zolang aan het knokken om helemaal los te zijn van negatieve invloeden. Karmisch gezien hebben we bijna alles weggewerkt, we zijn met de laatste restjes erfelijkheidsfactoren bezig. 
 
Dit kun je op verschillende manieren realiseren, de manier waarop ik denk werkt bijvoorbeeld al continu mee, maar ook door 1 op 1 sessies, dit kan zijn door middel van massage, gesprekstherapie, coaching, kindercoaching, regressie of muziektherapie gericht op de gedragingen die je zelf kunt constateren tot emoties die je meegesleept hebt vanuit het verleden. Dit kan zijn door ervaringen uit vorige levens en in dit leven.
Karma: Dit zijn invloeden vanuit vorige levens die ons verbinden aan bepaalde emoties en dus gedragingen, naarmate deze slinken kom je achter je eigen daadwerkelijke interesses en haalbare doelen. Ik wil je vooral laten beseffen dat het sterke illusies zijn die je moet zien te doorbreken.
Ik kan presentaties verzorgen die je bewuster in het leven laten staan.
 
Ik ben de laatste jaren mijn eigen ziel gaan herontdekken en heb op die manier begrepen waar huidige gedragingen en ervaringen vandaan gekomen zijn, ik was al heel reëel en nuchter, maar dit proces is alles gaan verklaren, waardoor ik mezelf beter ben gaan begrijpen met als resultaat dat ik bijna immuun ben voor negatieve beïnvloedingen (Virussen (de hoofdfactor), negatieve emoties, ziektes, stoornissen, verslavingen etc). 
Ik ben een boek aan het schrijven; Magic Soul, mijn onderzoek naar de ziel en het ontstaan van de eerste mensen en wie ze nu zijn, wat voor effect verkeerde incarnaties en gemanipuleerde relaties hebben gehad op onze bloedlijnen, genen en toekomstmogelijkheden, hoe levensduur verkorting in gang werd gezet, hoe erfelijkheidsfactoren ontstaan zijn, hoe ziektes, trauma's, stoornissen en verslavingen ontstaan zijn en hoe deze opgelost worden, met een heldere blik op de toekomst....
 
Mijn doel is een compleet gezuiverd universum met al wat daar in leeft.
Mijn passie is meewerken aan de verhoging van het bewustzijn van de mensheid, ik werk op alle mogelijke manieren graag mee aan de verbetering van de (geestelijke) gezondheid en welzijn van de mens. Ik wil mijn gedachten graag gaan delen met de wetenschap. Een effectieve bijdrage leveren aan het oplossen van ziektes en totale heelwording van de mens realiseren. (Immuniteit)
 
Het is een passie geworden om met ziektes en stoornissen bezig te zijn, achterhalen hoe deze ontstaan en op te lossen zijn. De meeste uitdaging vind ik in de gevallen waar de dokter van zegt: "Je moet ermee leren leven" of "het zit tussen de oren". Ik denk dat werkelijk alles op te lossen is door in het diepste van je ziel je negatieve emoties te elimineren.
 
Ik ben geen spirituele dienstverlener maar een psychische, wel alles waarnemend wat het leven te bieden heeft. Het gebruik maken van je eigen kracht is het meest gezonde heelwordingsmiddel dat bestaat. Met oude spoken (oude denkfouten) leven wil niemand.
 
De behandelingen zijn niet op spiritualiteit gericht, maar op het ontwikkelen van je eigen vaardigheden en oplossen van je eigen problemen. Volgens mijn visie is spiritualiteit met daarbij behorende " spoken"  gericht op oude denkfouten die men een gezicht heeft gegeven om te achterhalen van wie ze zijn en die op deze wijze ook zo in stand gehouden worden en die je raken indien je kwetsbaar bent, die kwetsbaarheid kun je zelf makkelijk verminderen. Het is een wereld waar ik liever niet mee gemoeid ben. Ik ben gericht op het optimaliseren van je welzijn, je eigen gezondheid voorop zetten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)